מעבדות

במחלקה לגאוגרפיה וסביבה קיימות המעבדות הבאות:

 

 

במעבדות אלו נערכים מחקרים במגוון רחב של נושאים תאורטיים ויישומיים. 
 

תאריך עדכון אחרון : 21/11/2018