מעבדות

במחלקה לגאוגרפיה וסביבה קיימות המעבדות הבאות:

 

 

במעבדות אלו נערכים מחקרים במגוון רחב של נושאים תאורטיים ויישומיים.