ד"ר אורית רותם

  קורות חיים

  Year

  Degree

  Institution

  1998

  B.Sc. Life Sciences (Biology), Program for Environmental Studies,

  The Hebrew University of Jerusalem

  2001

  M.A. with honors, Geography, The Hebrew University of   Jerusalem, Environmental Management Planning & Policy Program

  The Hebrew University of Jerusalem

  2006

  Ph.D.

  The Hebrew University of Jerusalem

  THESIS:

  Spatial, and Transport Implications of Households’ Consumption Patterns in the E-commerce Age,

  SUPERVISOR:

  Prof. Ilan Salomon

  2008

  Postdoctoral research

  Delft University of Technology, OTB,   Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies.

   

  תחומי התמחות

  תחומי מחקר עכשווי

   

  תחום המחקר בו אני עוסקת מחבר בין מחקר תחבורה מצד אחד, ומצד שני סוגיות עירוניות, סביבתיות וסוגיות של התנהגות הפרט. תחום זה שואף לחקור ולהבין את התנהגות הפרט במרחב תוך שימת דגש על מערכת יחסי הגומלין שבין התנהגות מרחבית של הפרט לתהליכים עירוניים, אזוריים, כלכליים וחברתיים המתרחשים במקביל. בעבודתי ניתן דגש לנושאים של תהליכי קבלת החלטות של פרטים, דפוסי מסחר, שינויים טכנולוגיים, מערכות תחבורה ותקשורת ותפקידן בעיצוב המרחב.

   

   

  פרסומים

  Rotem-Mindali, O. (2015). E-retailing, the network society and travel. In R. Hickman, M. Givoni, D. Bonilla, & D. Banister (Eds.), Handbook on Transport and Development (pp. 512–525). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, Inc.

  Feitelson, E., and Rotem-Mindali, O. (2015). Spatial implications of public transport investments in metropolitan areas: some empirical evidence regarding light rail and bus rapid transit. In R. Hickman, M. Givoni, D. Bonilla, & D. Banister (Eds.), Handbook on Transport and Development (pp. 290–300). Cheltenham, UK Edward Elgar Publishing, Inc.

  Rotem-Mindali, O., Michael, Y., Helman, D. and Lensky, I. M. 2015. The role of local land-use on the urban heat island effect of Tel Aviv as assessed from satellite remote sensing. Applied Geography, 56, 145-153.

  Rotem-Mindali O. and Gefen D. (2014), Rail transportation and core-periphery reliance in Israel, Journal of Urban and Regional Analysis 6(2): 113-127

  Rotem-Mindali, O. (2014). E-Commerce: Implications for Travel and the Environment. Handbook of Sustainable Travel: People, Society, and Transportation Systems. T. Gärling, D. Ettema and M. Friman. Dordrecht, Springer: 293-305.

  Cohen-Blankshtain G. and Rotem-Mindali O., (2013), Key Research Themes on ICT and Sustainable Urban Mobility, International Journal of Sustainable Transportation

  Rotem-Mindali O. and Shemesh I, (2013), Mobility and accessibility concerns for tourists in Tel Aviv-Jaffa area, Tourism: An International Interdisciplinary Journal. 61(3):259-276 Rotem-Mindali O. and Shemesh I,

  Rotem-Mindali O. and Weltevreden J. (2013), "Transport effects of e-commerce: What can be learned after years of research", Transportation. (Accepted for publication).         

  Rotem-Mindali O., (2012), "Retail fragmentation vs. urban livability: applying ecological methods in urban geography research", Applied Geography, 35(1-2): 292-299

  Rotem-Mindali, O. (2010) E-tail versus retail: The effects on shopping related travel empirical evidence from Israel. Transport Policy 17(5): 312-322.

  Weltevreden J. and Rotem Mindali O. (2009)” Mobility effects of b2c and c2c e-commerce: a quantitative assessment” Journal of transport Geography, 17, pp. 83-92.

  Rotem Mindali O. and Salomon I. (2009) “Modeling consumers' Purchase and delivery choices in the face of the information age” Environmental and Planning B. 36, pp. 245-261.

  Rotem Mindali O. and Salomon I. (2007), “The impacts of E-Retail on the choice of shopping trips and delivery: Some preliminary findings”, Transportation Research A, 41, 2, pp. 176-189.

  Mindali O. and Gamlieli Y. (2004), “Israel and the Sustainable evelopment Indicator Project in the Mediterranean Sea Basin, MAP/BP”, in Feitelson E. (Ed.) Sustainable Development Indicators in Israel: Summary Report Phase 1, The Jerusalem Institute for Israel Studies, the Center for Environmental Policy.

  Feitelson E. and Rotem O. (2004), “The Case for Taxing Surface Parking”, Transportation Research D, 9, 4, pp. 316-330.

  Mindali O., Raveh A. and Salomon I. (2004) “Urban Density and Energy Consumption: A New Look at Old Statistics”, Transportation Research A, 38, 2, pp. 143-162.

  תאריך עדכון אחרון : 05/11/2023