גב' יערה שטרית

תואר
M.A
מנחה/ים
פרופ' איתמר לנסקי
תחומי מחקר
כותרת המחקר
השפעות אקוסטיות של הקמת מערכות ירוקות אנכיות על שני מבנים קיימים, המדמים "קניון עירוני"
נושא המחקר

השפעות אקוסטיות של הקמת מערכות ירוקות אנכיות על שני מבנים קיימים, המדמים "קניון עירוני"

תאריך עדכון אחרון : 17/11/2021