ד"ר ילנה ז'בלב

טלפון
פקס
03-5344403
דוא"ל
helena.zhevelev@biu.ac.il
משרד
בניין 207, חדר 061
שעות קבלה
יום שלישי/רביעי, 15:00-13:00 (בתיאום מראש בטלפון 03-5318808)
  קורות חיים

  הכשרה אקדמית

  M.A. 1976  אוניברסיטת מוסקווה, הפקולטה למדעי הקרקע.
  נושא התיזה: התפרוסת המרחבית של מנגן וברזל בקרקעות פודזול.
  שם המנחה: פרופ' י.א. דמיטרייב

  Ph.D
  1989
  אוניברסיטת מוסקווה, הפקולטה למדעי הקרקע.
  נושא עבודת הדוקטורט: ניתוח שונות מרחבית של תכולה והרכב של תצבירי מנגן וברזל בקרקעות פודזול.
  המנחה: פרופ' י.א. דמיטרייב


  מקומות עבודה

  1976-80: עוזרת מחקר בכירה, המחלקה לחקלאות, הפקולטה למדעי הקרקע אוניברסיטת מוסקווה.
  1991-1980: מהנדסת, המחלקה לחקלאות, הפקולטה למדעי הקרקע אוניברסיטת מוסקווה.
  1992- : חוקרת, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן (תכנית קמייע)

  תחומי התמחות

  תחומי מחקר עכשווי השפעת לחץ מבקרים על המצב האקולוגי של פארקים שונים בתל-אביב, ירושלים, צפת ונצרת.

  תכונות קרקע וצומח במיקרו סביבות שונות בפארקים עירוניים בתל-אביב.

  זיהום קרקע וצומח ע"י מתכות כבדות סביבות אורבניות.

   

  פרסומים

  פרסומים

  Kutiel, P., Zhevelev, H. and Harrison, R. 1999. The effect of recreational impacts on soil and vegetation of stabilized coastal dunes in the Sharon Park, Israel. Ocean & Coastal Management 42: 1041-1060.


  Kutiel, P., Zhevelev, H. and Lavee, H. 2000. Coastal dune ecosystems: management for conservation objective: III. Soil response to three vegetation types to recreational use. Journal of Mediterranean Ecology 1: 171-179.


  3. Kutiel, P., Eden, Z. and Zhevelev, H. 2000. Effect of experimental trampling and off-road motorcycle traffic on soil and vegetation of stabilized coastal dunes, Israel. Environmental Conservation 27: 14-23.


  Kutiel, P., Zhevelev, H. and Harrison, R. 2000. Coastal dune ecosystems: management for conservation objective: II. The effect of recreational use on annual plants. Journal of Mediterranean Ecology 1: 155-163.


  Kutiel, P. and Zhevelev, H. 2001. Recreational use impact on soil and vegetation at picnic sites in Aleppo pine forest on Mt. Carmel. Israel Journal of Plant Sciences 49: 49-56.


  6. Tzvikel, S., Kutiel, P. and Zhevelev, H. 2001. Recreational impact on soil properties in Ramat Hanadiv. Ecology and Environment 6: 273-284. (In Hebrew, with English abstract).

  7. Kutiel, P., Eden, Z. and Zhevelev, H. 2001. The impact of motorcycle traffic on soil and vegetation of stabilized coastal dunes, Israel. Journal of Coastal Conservation 7: 81-90.

  8. Zhevelev, H. and Sarah, P. 2002. Characterization of soil organic matter content of two sample size populations along a climatic transect”. Environmental Monitoring & Assessment 80: 107-123.

  9. Ido-Lichtman, O., Kutiel, P. and Zhevelev, H 2002. Soil and plant pollution by heavy metals in Jerusalem. In: Eshel, J. (ed.), Judea and Samaria Research Studies, Part A, Judea and Samaria College, Ariel: 359-373. (In Hebrew; English abstract).

  10. Ido-Lichtman, O., Kutiel, P., Zhevelev, H. and Halemsky, S. 2003. Soil pollution by heavy metals in parks and gardens in Jerusalem. In: Eshel, J. (ed.), Judea and Samaria Research Studies, Part B, Judea and Samaria College, Ariel: 391-403. (In Hebrew; English abstract).

  11. Agassi, M., Levy, G.J., Hadas, A., Benyamini, Y., Zhevelev, H., Fizik, E., Gotessman, M. and Sasson, N. 2004. Mulching with composted municipal solid wastes in Central Negev, Israel.I. Effects on minimizing rain water losses and on hazards to the environment. Soil & Tillage Research 78: 103-113.

  12. Hadas, A., Agassi, M., Zhevelev, H., Kautzky, L., Levy, G.J., Fizik, Y.E. and Gotessman, M. 2004. Mulching with composted municipal solid wastes: II. Effect on available nitrogen and phosphorus and on organic matter in soil. Soil & Tillage Research 78: 115-128.

  תאריך עדכון אחרון : 07/11/2022