פרופ' (אמריטוס) יאיר גולדרייך

דוא"ל
goldrey@biu.ac.il
תחומי מחקר
  קורות חיים

  הכשרה אקדמית

  1962 .B.A גאוגרפיה ומטאורולוגיה האוניברסיטה העברית של ירושלים
  1963 .M.A גאוגרפיה וגאולוגיה האוניברסיטה העברית של ירושלים
  1970 .Ph.D גאוגרפיה האוניברסיטה של Witwatersrand, יוהנסבורג, דרום אפריקה


  מקומות עבודה

  1995 - פרופסור מן המנין המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1985 – 1995 פרופסור חבר המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1983 - 2002 מרצה בכיר ופרופסור המחלקה לגאוגרפיה, מכללת בית-ברל
  1973- 1985 מרצה בכיר המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1970 – 1978 ראש המחלקה המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1972 – 1976 מרצה ומרצה בכיר המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב
  1971 – 1973 מרצה המכללה לפיקוד ומטה, צה"ל
  1970 – 1973 מרצה המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1969 – 1970 מנחה המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן
  1960 – 1973 מורה בית ספר תיכון
  1965 - יועץ בקלימטולוגיה

  תחומי התמחות

  תחומי מחקר עכשווי

  קלימטולוגיה, אקלים ארץ ישראל, אקלים העיר, ניתוח מרחבי של משתנה בדיד, טופו-אקלים, קלימטולוגיה של אנרגיית הרוח

  מחקרים עכשוויים:אקלים העיר, ניתוח הדמאות תרמיות של ערים, אקלים א"י

  פרסומים

  Books

  1. Goldreich, Y. 1969: “A preliminary Study of Aspects of Johannesburg Urban Climate”. Unpubl. Ph D. thesis, University of the Witwatersrand, Johannesburg 206p.
  2. Goldreich, Y. 1998 "The Climate of Israel - Observations Research and Applications", Bar Ilan Univ. Publishers and Magnes Publ., Ramat Gan (Hebrew) 292 p., {130 Figures, 82 Tables and 800 References}
  3. Goldreich, Y. 2003 "The Climate of Israel - Observations Research and Applications", accepted for publication, Kluwer Academic / Plenum Publ. 298p., {127 Figures, 82 Tables and 880 References}.

   

  Articles in Refereed Journals

  1. 1970: Goldreich, Y. "Computation of the Magnitude of Johannesburg's Heat Island". Notos, 19, 95-106.
  2. 1971: Goldreich, Y. "Influence of Topography on Johannesburg's Temperature Distribution", South African Geogr. J., 53, 84-88.
  3. 1974: Goldreich, Y. "Computation of the Magnitude of Johannesburg's Humidity Island", Isr. J. Earth Sci., 23, 39-46.
  4. 1975: Goldreich, Y. "Urban Climate", Mada, 19, 298-302 (Heb).
  5. 1976: Goldreich, Y. "Regional Variations of Phase in the Seasonal March of Rainfall in Israel", Isr. J. Earth Sci., 25, 133-137.
  6. 1978: Goldreich, Y. "Terminological Remarks on the Annual March of Relative Humidity in Israel", Isr.J. Earth Sci., 27, 88-90.
  7. 1979: Goldreich, Y. and A. Manes. "Urban Effects on Precipitation Patterns in the Greater Tel-Aviv Area", Arch. Meteor. Geophys. Biokl., Ser. B., 27, 213-224.
  8. 1979: Goldreich, Y. "A Possible Heat-Island Effect on Bezuidenhout Valley Air Circulation and Temperature Distribution", South African Geogr. J. , 61, 123-127.
  9. 1980: Tyson, P. D., Y. Goldreich and R. G. von Gogh, "Acoustic Sounder Observation of the Dissipation of Nocturnal Surface Inversions over Ridge and Valley Terrain", South African Geogr. J. , 62, 62-71.
  10. 1981: Goldreich, Y. "The Urban Effect as an Additional Factor Determining Rainfall Spatial Distribution in Israel", Isr. Meteor. Res. Papers., 3 (in Memory of N. Rosenan), 193-202.
  11. 1981: Goldreich, Y., P. D. Tyson, R. G. von Gogh and G. P. N. Venter, "Enhancement and Suppression of Urban Heat Plumes over Johannesburg", Boundary Layer Meteor., 21, 115-126.
  12. 1981: Goldreich, Y., R. G. von Gogh, J. A. Nijland and N. Leal, "Topographical and Urban Influences on the Mesoclimate of Shallow Valleys in Johannesburg", South African Geogr. J., 63, 147-164.
  13. 1982: Goldreich, Y. Comments on "Musings about Rainfall", Speculation Sci. Tech., 5, 466-467.
  14. 1983: Goldreich, Y. "The Dispute Concerning the Date of the New Year for Trees - Climatic Point of View", Jewish Quart. Rev., 74, 80-87.
  15. 1984: Goldreich, Y. "Urban-Topo-Climatology", Progress in Phys. Geogr., 8, 336-364.
  16. 1984: Goldreich, Y. "Distcorrelation Matrix -A Spatial Correlation Trend Analysis", Geogr. Analysis, 16, 358-368.
  17. 1984: Goldreich, Y. "Reaction towards the Topographical Factor in Urban Climate Studies". Horizons, 11/12, 3-12, (Hebrew, with English Abst.).
  18. 1985: Goldreich, Y. "The Structure of the Ground Heat Island in a Central Business District", J. Climate Appl. Meteor., 24, 1237-1244.
  19. 1986: Druyan, L.M., Y. Goldreich, & Y. Mishaeli, "Characteristics of Mesoscale Precipitation Patterns", Phys. Geogr., 7, 25-45.
  20. 1986: Druyan, L.M., Y. Goldreich, and Z. Maximov, "Wind Energy Survey in the Negev", Appl. Geogr., 6, 241-254.
  21. 1986: Goldreich, Y., L.M. Druyan and H. Berger, "The Interaction of Valley/Mountain Winds with a Diurnally Veering Sea/Land Breeze", J. Climatol., 6, 551-561.
  22. 1987: Goldreich, Y. "Advertent/Inadvertent Changes in the Spatial Distribution of Rainfall in the Central Coastal Plain of Israel", Climatic Change, 11, 361-373.
  23. 1988: Surridge, A.D. and Y. Goldreich, "On the Spatial Characteristics of the Nocturnal Stable Boundary Layer over a Complex Urban Terrain", Atmos. Environ, 22, 1-6.
  24. 1988: Goldreich, Y. and A.D. Surridge, "A Case Study of Low Level Country Breeze and Inversion Climate in the Johannesburg Area", J. Climatol., 8, 55-66.
  25. 1988: Goldreich, Y and P.D. Tyson, "Diurnal and Inter-Diurnal Variations in the Large-scale Atmospheric Turbulence over South Africa", South African Geogr. J., 70, 48-56.
  26. 1990: Goldreich, Y. "The 1961-90 rainfall Normals, their Annual March and Relevance to the Urban Climate in Israel", Isr. J. Earth Sci., 39, 85-92.
  27. 1991: Goldreich, Y. and M. Kaner, "Advertent/inadvertent Effect on 'Rainfall Centre' Displacement in the Northern Israel", Atmos. Environ., 25B, 301-309.
  28. 1992: Goldreich, Y. "Urban Climate Study in Johannesburg, a Sub-Tropical City Located on a Ridge - a Review", Atmos. Environ., 26B, (Urban Atmos.), 407-420.
  29. 1993: Goldreich, Y. and A. Raveh, "COPLOT Display Technique as an Aid to Climatic Classification", Geogr. Analysis, 25, 337-353.
  30. 1994: Goldreich, Y. "New approaches in Climatic Regionalization of Judea and Samaria area", Judea and Samaria Research Studies, 3, 315-330 (Hebrew).
  31. 1994: Goldreich, Y. "The Nature of Reaction towards the Topographical Factor in Urban Climate Research", Isr. Meteor. Res. Papers., 5, 58-66.
  32. 1994: Goldreich, Y. "The Spatial Distribution of Annual Rainfall in Israel - a Review", Theor. Appl. Clim., 50, 45-59.
  33. 1994: Shoshani, M., R. Aminov and Y. Goldreich, "The Extraction of Roof Tops from Thermal Imagery for Analyzing the Urban Heat Island Structure", Geocarto Int., 9, 61-69.
  34. 1994: Goldreich, Y., "Applications of Spatial Analysis Techniques to Determine the Cloud Seeding Contribution to the Rainfall in Israel", Phys. Geogr., 15, 573-593
  35. 1995: Goldreich, Y., "Urban Climate Studies in Israel - a Review", Atmos. Environ., 29, 467-478.
  36. 1995: Goldreich, Y. "Temporal Variations Rainfall in Israel, Clim. Res., 5, 167-179.
  37. 1996: Koscielny-Bunde, E., A. Bunde, S. Havlin and Y. Goldreich, "Analysis of Daily Temperature Fluctuations", Physica A , 231, 393-396.
  38. 1997: Ovadia, A and Y. Goldreich, "Dividing the year into four seasons according to temperature data in Israel", Judea and Samaria Research Studies, 6, 293-297(Hebrew).
  39. 1997: Goldreich, Y., A. Freundlich and P. Alpert, "Rainfall Anomaly over the Lee-side of Mt. Carmel (Israel) and the Associated wind field", J. Appl. Meteorol., 36,748-762.
  40. 1998: Koscielny-Bunde, E., A. Bunde, S. Havlin H.A. Roman, Y. Goldreich, and H-J. Schellnhuber, "Indication of a Universal Persistence Law Governing Atmospheric Variability", Phys. Rev. Letters, 81, 729-732.
  41. 1999: Goldreich Y., "Diurnal summer wind variability in Samaria", Judea and Samaria Research Studies, 8, 275-280 (Hebrew).
  42. 2001: Revivo, V. & Y. Goldreich, "Coastal plain rainfall precedes Judea and Samaria rainfall ", Judea and Samaria Research Studies, 10, 369-378 (Hebrew).
  43. 2001: Karni, O. & Y. Goldreich, The Climate of the Arava, Isr. J. Earth Sci., 50, 53-59.
  44. 2004: Goldreich, Y., H. Mozes, & D. Rosenfeld, “Analysis of rainy cloud systems by radar and satellite images in Israel”, Isr. J. Earth Sci. 53, 63-76.
  45. 2004: Goldreich, Y. "Spatial distribution of midseason rainfall date in Israel - a Review”, Ofakim,(Contemporary Israeli Geography: Glasgow IGU congress issue) 60-61, 177-182.
  46. Goldreich, Y. “Spatial Variation of Midseason Rainfall Date in Israel - A Unique Phenomenon”Merhavim, accepted for publication.
  47. Goldreich, Y., H. Mozes, & D. Rosenfeld, “Analysis of rainy cloud systems by radar and satellite images in Israel, inter-month variations”, Merhavim 6, (Hebrew) accepted for publication.

   

  REFEREED AND INVITED CHAPTERS IN BOOKS

  1. 1974: Goldreich, Y. "Natal", Encyclopaedia Hebraica, Vol. 25. (Hebrew).
  2. 1975: Goldreich, Y. "Port Elizabeth", Encyclopaedia Hebraica, Vol. 27, (Hebrew).
  1. 1976: Goldreich, Y. "Pretoria", Encyclopaedia Hebraica, Vol. 28.
  2. 1977: Goldreich, Y. "Climatic Regions of Judea and Samaria Classification by the Method of Thornthwaite",. In A. Shmueli, D. Grossman and R Zeevy, Eds: Judea and Samaria, Kna'an, Jerusalem, 29-33, (Hebrew).
  3. 1977: Goldreich, Y. "Kalahari", "Cape Town", "Kimberley", Encyclopaedia Hebraica, Vol. 29 (Hebrew).
  4. 1978: Goldreich, Y. "Rhodes Cecil John", "Rhodesia", Encyclopaedia Hebraica, Vol. 30 (Hebrew).
  5. 1983: Goldreich, Y. "Aspects in the Greater Tel-Aviv Urban Climate", in :Grossman D, Ed.: Between Yarkon and Ayalon, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 11-22 (Hebrew).
  6. 1988: Goldreich, Y. "Temporal Changes in the Spatial Distribution of Rainfall in the Coastal Central Plain of Israel", in S. Gregory, Ed.: "Recent Climatic Change - a Regional Approach", Belhaven Press, London, ch. 10, 116-124.
  7. 1990: Goldreich, Y and G. Gadot, "Temporal and Spatial Changes of the Centre of the Rainfall Map of Israel", in Shachar, A. and Y. Aviram (Eds.): Eretz Israel, (David Amiran Volume), The Israeli Exploration Society, Vol. 23, Jerusalem (Hebrew), 52-60.
  8. 1993: Goldreich, Y. "The Climate of Israel", Encyclopaedia Hebraica, vol. 6 (Revised edition), 203-222.
  9. 1996: Goldreich, Y. "Rainfall Enhancement by Urbanization Versus cloud-seeding operations in Israel", in Lipshitz, G and Y. Grados (Eds.): The Mosaic of Israeli Geography - at the Close of the Twentieth Century, The Negev Center for Regional Development, Beer Sheva, 411-417.
  10. 1997: Goldreich, Y. Water problems in Israel, In: The Marburg Geography Society, Year Book, 245-249.


  1. 1963: Goldreich, Y. "Low Temperature in the Arava Valley", Final report for the Ministry of Agriculture. (Through the Meteorological Institute). 14 p. (Hebrew).
  2. 1965: Goldreich, Y. "Topoclimatology Survey in Maccabit", Final report for the Ministry of Housing, (Through the Meteorological Institute).
  3. 1975: Goldreich Y. and A. Manes, "Urban Effect on Local Climate at the Greater Tel Aviv Area (Part 1)", Bar-Ilan University and Israel Meteorological Service, Bet-Dagan, presented to the Ford Foundation, 22 pp.
  4. 1983: Goldreich, Y. "Assessment of Preliminary Studies in the Site of Wind Farm in Israel", Final Report, Contract No. 0381117, Ministry of Energy, 10 p (Hebrew).
  5. 04/2903/s Ministry of Energy, 123 p (Hebrew).
  6. 1987: Goldreich, Y. "Potential Wind Energy Assessment in Mezad", Final Report, Mezad S Settlement, 1 p. (Hebrew)
  7. 1988: Goldreich, Y. "Potential Wind Energy Assessment in Alon Moreh", Final Report, Alon Moreh settlement, 2 p. (Hebrew)
  8. 1988: Karni, O. and Y. Goldreich, "Spatial and Temporal Distribution of Maximum Temperature in the Arava Valley", Research Report for R&D Arava, Sapir Centre, 18 p. (Hebrew).
  9. 1988: Draizin, J., H. Spangenthal, Y. Goldreich, M. Feuerstein and D. Greenberg (Co. for develop. of Judea & Samaria - SHEBA Ltd), "Master Plan for Development and Utilization of Wind Energy in Judea and Samaria, stage A". Final Report, Contract No. 87-5-36 Ministry of Energy and Infrastructure, 81 p and Appendices (Hebrew).
  10. 1989: Goldreich, Y., "Evaluation on the Advisability on Transferring the Meteorological Service to Ministry of Environment". Opinion Statement, requested by the Ministry of Transport, 6 p (Hebrew).
  11. 1989: Karni, O. and Y. Goldreich, "Spatial and Temporal Distribution of Minimum Temperature in the Arava Valley", Research Report for R&D Arava, Sapir Centre, 41p (Hebrew).
  12. 1990: Karni, O. and Y. Goldreich, "Spatial and Temporal Distribution of Rainfall Intensity in the Arava Valley", Research Report for R&D Arava, Sapir Centre, 30p (Hebrew).
  13. 1991: Karni, O. and Y. Goldreich, "Frequencies of Strong Winds in the Arava Valley and their Return Period Distribution", Research Report for R&D Arava, Sapir Centre, 37 p. (Hebrew).
  14. 1992: Karni, O. and Y. Goldreich, "Climate Survey in the Arava Valley", Final Research Report for R&D Arava, Sapir Centre, 110p (Hebrew).
  15. 2001: Goldreich, Y. Literature survey and operational suggestions on urban wind regime, Final Res. Rep. Ministry of Environment, 30p.

  תאריך עדכון אחרון : 13/07/2022