פרופ' (אמריטוס) חנוך לביא

טלפון
דוא"ל
hanoch.lavee@gmail.com
תחומי מחקר
  קורות חיים

  הכשרה אקדמית

  B.A.: 1970, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
  M.Sc.: 1974, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
  Ph.D.: 1981, המחלקה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
  נושא עבודת הדוקטורט: תפרוסת השטחים המדרוניים התורמים נגר עילי לאפיק באזור צחיח.

  מקומות עבודה

  1996 - : פרופסור, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בר-אילן.
  1998 – 2000: דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן.
  2001 – 2002: רקטור אוניברסיטת בר-אילן.

  תחומי התמחות

  תחומי מחקר עכשווי

  תהליכים גיאומורפיים וסביבתיים באזורים צחיחים וצחיחים למחצה
  יחסי מים – סחיפה בתנאי אקלים צחיחים וים תיכוניים
  השתנות מאפייני משטר הגשם לאורך חתך אקלימי ויחסי הגומלין ביניהם.
  השפעת שיחים על רציפות הזרימה של נגר עילי ושל תנועת סחף מדרוני בתנאי אקלים שונים.

   

   

   

   

  פרסומים

  רשימת פרסומים

   

  1. Lavee, H. and Yair, A., 1990. Spatial variability of overland flow in a small arid basin. International Association of Hydrological Sciences Publication, 189: 105-120.

  2. Lavee, H. Imeson, A., Pariente, S. and Benyamini, Y. 1991. The response of soils to simulated rainfall along a climatological gradient in an arid and semi-arid region. Canena Suppl., 19: 19-37.

  3. Lavee, H. and Poesen, J. W. A., 1991. Overland flow generation and continuity on stone-covered soil surfaces. Hydrological Processes, 5: 345-360.

  4. Shoshany, M., Kutiel, P., Lavee, H. and Eichler, M., 1994. Remote sensing of vegetation cover along a climatological gradient. ISPRS J. of Photography and Remote Sensing, 49(4): 2-10.

  5. Imeson, A., Perez-Trejo, F., Lavee, H. and Calvo A, 1994. Modeling and exploring the impact of climate change on ecosystem degradation, hydrology and land use along a transect across the Mediterranean. In: Troen, J. (Ed.), Global Change: Climate change and climate change impacts. EUR 15921 EN, Brussels, 173-185.

  6. Lavee, H., Kutiel, P., Segev. M. and Benyamini, Y., 1995. Effect of surface roughness on runoff and erosion in a Mediterranean ecosystem: the role of fire. Geomorphology, 11: 227-234.

  7. Kutiel, P., Lavee, H., Segev, M. and Benyamini, Y., 1995. The effect of fire-induced surface heterogeneity on rainfall - runoff - erosion relationships in an eastern Mediterranean ecosystem. Catena, 25: 77-87.

  8. Kutiel, P., Lavee, H. and Shoshany M., 1995. Influence of a climatic gradient upon vegetation dynamics along a Mediterranean-arid transect. J. of Biogeography, 22: 1065-1071.

  9. Shoshany, M., Kutiel, P. and Lavee, H. 1996. Monitoring temporal vegetation cover changes in Mediterranean and arid ecosystems using remote sensing technique: the case study of the Judean Desert. J. of Arid Environments, 33: 9-21.

  10. Lavee, H., Sarah, P. and Imeson, A., 1996. Aggregate stability dynamics as affected by soil temperature and moisture regimes. Geografiska Annaler, 78 A, 1: 73-82.

  11. Lavee, H., Poesen, J. and Yair, A., 1997. Evidence of high efficiency of water harvesting by ancient farmers in the Negev Desert, Israel. J. Arid Environments, 35: 341-348.

  12. Lavee, H., Imeson, A. and Sarah, P., 1998. The impact of climate change on Geomorphology and desertification. Journal of Land Degradation and Development, 9: 407-422.

  13. Kutiel, P., Lavee, H. and Ackerman, O., 1998. Spatial distribution of soil surface coverage on northern and southern slopes along a climatic gradient. Geomorphology, 23: 245-256.

  14. Steinberger, Y., Vishnevetsky, S., Barness, G. and Lavee, H., 1998. Effects of topoclimatic gradient on soil dehydrogenase activity in a Judean Desert ecosystem. Arid Soil Research and Rehabilitation, 12: 387-393.

  15. Cerda, A. and Lavee, H., 1999. The effect of grazing on soil and water losses under arid and Mediterranean climates, implications for desertification. Pirineos, 153-154: 159-174.

  16. Kutiel, P. Kutiel, H. and Lavee, H., 2000. Vegetation response to possible scenarios of rainfall variations along a Mediterranean - extreme arid climatic transect. J. Arid Environments, 44: 277-290.

  17. Kaufman, A., Kutiel, P. and Lavee, H., 2001. Soil – vegetation relationships on north and south facing hillslopes along a Mediterranean to extreme arid climatic transect. Judea and Samaria Research Studies, 309-327 (In Hebrew; English Abstract).

  18. Shnerb, N.M., Sarah, P., Lavee, H. and Solomon, S. 2003. Reactive glass and vegetation patterns. Physical Review Letters 90 (3), 038101.

  19. Aviad, Y., Kutiel, H. and Lavee, H., 2004. Analysis of beginning, end, and length of the rainy season along a Mediterranean–arid climate transect for geomorphic purposes. J. Arid Environments, 59: 189-204.

  תאריך עדכון אחרון : 13/07/2022