המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות באוניברסיטת בר-אילן

הגאוגרפיה עוסקת בתהליכים טבעיים ואנתרופוגניים ויחסי הגומלין ביניהם במרחב ובזמן. התהליכים הטבעיים מתרחשים באטמוספירה (רוחות, גשמים, שינויי טמפרטורה), על ומתחת לפני הקרקע (זרימת מים, התפתחות קרקע, תהליכים אקולוגיים, סחיפה) ובאוקיינוסים (זרמים, גלים). התהליכים האנתרופוגניים כוללים תהליכי התיישבות כפרית ועירונית, ופיתוח כלכלי, תחבורתי ותעשייתי.

גלו כל מה שקורה
הכירו את המחלקה
הלימודים בתוכנית לתואר ראשון בסביבה, תכנון וקיימות, מתמקדים בניתוח תהליכים טבעיים, כלכליים, חברתיים, תכנוניים ותרבותיים המעצבים את המרחב ומשפיעים על איכותו והתפתחותו לאורך זמן.
סגל אקדמי
מחקר: קירות ירוקים בעיר חכמה על רקע תהליכי עיור מואצים בארץ ובעולם, לתופעות של הצטופפות אוכלוסייה בעיר, בנייה לגובה והתמעטות שטחים פתוחים בעיר השלכות…
תחומי מחקר
פרופ' עירית עמית-כהן | אדר' ד"ר שלומית פלינט- אשרי | ד"ר רוני נהוראי…
מה עושים בוגרינו?
הקודם
הבא