תואר שני במגמת "תכנון עירוני", בסיום התואר ניתן להירשם בפנקס איגוד המתכננים

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה שמחה להודיע על פתיחת מגמת הלימוד "תכנון עירוני" לתואר שני בשנה"ל תשפ"ב.

 תנאי הקבלה:

למגמה ללא תזה: ציון 76 בתואר ראשון.

למגמה עם תזה: ציון 80 בתואר ראשון (מחייב מציאת מנחה לפני הרישום)

מתעניין אשר אינו מגיע מתחום הגאוגרפיה מתבקש לשלוח אלינו גיליון ציונים על מנת להתאים חובת קורסי השלמה כנדרש.

 להלן קישור להרשמה: https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=430

 חשוב לציין כי מגמת "תכנון עירוני" קיבלה את אישור פנקס המתכננים החל משנה"ל תשפ"ג.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות המחלקה: 03-5318340, geog.dept@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 16/10/2023