המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

מטרת ותכני הלימודים, המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

הגאוגרפיה עוסקת בתהליכים טבעיים ואנתרופוגניים ויחסי הגומלין ביניהם במרחב ובזמן. התהליכים הטבעיים מתרחשים באטמוספירה (רוחות, גשמים, שינויי טמפרטורה), על ומתחת לפני הקרקע (זרימת מים, התפתחות קרקע, תהליכים אקולוגיים, סחיפה) ובאוקיינוסים (זרמים, גלים). התהליכים האנתרופוגניים כוללים תהליכי התיישבות כפרית ועירונית, ופיתוח כלכלי, תחבורתי ותעשייתי. בין האדם לבין סביבתו הטבעית קיימים יחסי גומלין עקב השפעת תנאי הטבע על האדם מחד, ועקב השינויים שיוצר האדם בסביבה הטבעית מאידך. יחסי גומלין אלה הינם בעלי אופי שונה באזורים שונים, ועוצמתם השתנתה במהלך ההיסטוריה.
 
לקראת סוף המאה ה- 20 התפתח התחום של "לימודי סביבה" המתמקד ביחסי הגומלין הנ"ל, וזאת בעיקר עקב התגברות המודעות לפגיעה שנוצרה במשאבי טבע ובנכסי תרבות ולסכנות הגלובליות העלולות לנבוע כתוצאה מפעילות לא מבוקרת של האדם המפרה את היציבות של מערכות טבעיות ואנושיות (זיהום מים, אויר וקרקע, פגיעה במבנים היסטוריים, אפקט החממה ושינויי אקלים, התפשטות מחלות, ועוד). סוגיות סביבתיות הינן מורכבות היות והן כוללות היבטים מקומיים והיבטים גלובליים של יחסי הגומלין בין התהליכים האנתרופוגניים והטבעיים שהוזכרו, וזאת יחד עם השפעות של אינטרסים כלכליים ותהליכים חברתיים ופוליטיים.
 
המחלקה לסביבה,תכנון וקיימות מכשירה אנשי מדע ובעלי מקצוע שביכולתם לבחון, לנתח ולהתמודד עם סוגיות סביבתיות מנקודת מבט אינטגרטיבית. אנשי מקצוע ומחקר אלה אמורים להיות בקיאים במבנה ובדינמיקה המרחבית והעתית של מערכות טבעיות ואנושיות הכוללות תהליכים המעצבים את פני כדור הארץ. כמו-כן הם צריכים להיות בעלי יכולת תכנון של פרויקטים ויכולת הפעלה של מערכות מידע, לפיכך דגש רב ניתן לתחומי לימוד של תכנון ופיתוח, כולל שימור, ולתחומים של חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות.
 
תכנית הלימודים של המחלקה כוללת: (1) קורסי מבוא בתחומי הגאוגרפיה הפיזית, הגאוגרפיה האנושית יישובית, אקולוגיה ואיכות הסביבה (2) קורסי התמחות העוסקים במערכות סביבתיות טבעיות כגון: קרקעות ושימור קרקע, מי תהום ומים עיליים, אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה, אסונות טבע מידבור וזיהום משאבי טבע, (3) קורסי התמחות העוסקים במערכות יישוביות כלכליות-חברתיות עם היבטים סביבתיים: כגון התפתחות המערכות הכלכליות-יישוביות, תמורות במרחב הכפרי, התפתחות התשתית התרבותית, יחס החברה לנושאים סביבתיים, אקולוגיה עירונית, חינוך סביבתי, היבטים משפטיים והיסטוריים של מדיניות קרקעית (4) קורסים ייעודיים בתכנון, שימור ופיתוח סביבתי, מערכות מידע, חישה מרחוק, תסקירי השפעה על הסביבה, ממשק שמורות טבע ושטחים פתוחים, דיני תכנון, סביבה ושמירת טבע.
 
ההתנסות המעשית מהווה חלק חשוב מתכנית הלימודים. לפיכך מלווים חלק מהקורסים ע"י סיורי שטח להמחשת החומר הנלמד ולניתוח תופעות בשדה. בנוסף מתנהלים חלק מהקורסים בשדה הפיסי והיישובי כסדנאות בעלות אופי מחקרי.
 
במחלקה מעבדות מתקדמות העוסקות בגאומורפולוגיה, בקרקע, באיכות מים, באקולוגיה, בחישה מרחוק, במערכות מידע גאוגרפיות ובאיזוטופים רדיואקטיביים. מעבדות אלו מאפשרות לסטודנטים לרכוש מיומנויות עבודה מחקרית עם מכשור חדיש. כמו כן עומדים לרשות תלמידי המחלקה מחשבים לשימוש שוטף.
 
סדנת המחקר והלימוד העיקרית של המחלקה לגאוגרפיה וסביבה היא ארץ ישראל, שממנה נלקחות חלק גדול מהדוגמאות על תהליכים טבעיים ואנושיים הנלמדים בקורסים השונים ובה מתבצעים רוב המחקרים ע"י מורי המחלקה. ההתנסות המעשית, הסיורים והסדנאות מביאים את הסטודנטים למפגש בלתי אמצעי עם אזורי הארץ השונים, הנוף הפיסי, יישוביה ועריה.
 

מצוינות במחקר, מצוינות בהוראה

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה הוקמה בשנת 1969, והיא ממוקמת בבניין מכסיקו (213) שבקמפוס של אוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן. חברי הסגל במחלקה חוקרים מגוון רחב ועדכני של נושאים. עבודות המחקר מתפרסמות בבמות האקדמיות המרכזיות בארץ ובעולם.

תוכנית הלימודים כוללת מסלול חד- חוגי ודו- חוגי לתואר ראשון, ולימודים לתואר שני ושלישי במגוון התמחויות פיזי ואנושי. כמו כן ישנו מסלול המשלב לימודי תעודת הוראה.

בשנה"ל תשפ"ד הוחלף שמה של המחלקה לסביבה, תכנון וקיימות

*שם התעודה בסיום התואר: גאוגרפיה וסביבה