גיאומורפולוגיה

פרופ' שרה פריאנטה | ד"ר יהודית לקח

 

תחום הגאומורפולוגיה עוסק בהכרת צורות הנוף שעל פני כדור הארץ, הרים עמקים, דיונות חול, מערות, נחלים וכדו’, ועיצובם. תהליכי העיצוב של הנוף גורמים לשינויו עם הזמן (זמן גאומורפולוגי). תהליכים אלה קשורים בתנאי האקלים מצד אחד ובסוגי הסלעים שבפני השטח מצד שני. לפיכך מתקבלות צורות נוף שונות באזורים אקלימיים שונים. לדוגמא, באזורים צחיחים הנוף מעוצב בעיקר על ידי שטפונות ועל ידי הרוח המסיעה חלקיקים. לעומת זאת באזורים ארקטיים תהליכי ההסעה וההשקעה מבוצעים על ידי הקרחונים. במחלקה, המחקר הגאומורפולוגי מתמקד בתהליכים מדרוניים.

הקרקע היא המדיום שבו מתרחשים חלק גדול מהתהליכים הגאומורפיים ומתהליכי התפתחות הצומח, המשפיעים מצידם על תכונות הקרקע וביניהם קיימת מערכת של משובים חיוביים ושליליים המשפיעים על עיצוב הנוף. תחום האקוגאומורפולוגיה עוסק בתיפקודים של הגורמים השונים במערכת זו ובתוצאה הנופית של יחסי הגומלין ביניהם.