תכנון

פרופ' עירית עמית-כהן | אדר' ד"ר שלומית פלינט- אשרי | ד"ר רוני נהוראי | ד"ר צעירה מרואני | אדר' ד"ר קרן מטרני

 

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה מאפשרת לתלמידיה לתואר ראשון ושני להתמחות בהיבטים שונים של מדיניות התכנון וההשלכות על עיצובם והתפתחותם של מרחבים כפריים ועירוניים, מרקמים בנויים ושטחים פתוחים. מבחינת תחומי המחקר, נושאי המחקר השונים בוחנים את הקשרים בין התכנון, השימור והפיתוח של המרקם העירוני, על מרכיביו הכלכליים, החברתיים והתרבותיים. תכנון קהילתי וחברתי בר קיימא של ערים, נוף ונכסי תרבות.

הקורסים השונים מתמקדים בהכרת אופיו הרב תחומי והאינטגרטיבי של תהליך התכנון, התיאוריה, הפרקטיקה והיישום, בכללם עיצוב, כמו גם סימולציה של תכנון והערכה באמצעות תוכנות כדוגמת ה- GEODESIGN.  במסגרת הלימודים יינתנו קורסים וסדנאות באדריכלות, בתכנון סביבתי כדוגמת אדריכלות ארץ ישראל, חוקי קרקע, מדיניות וניהול שטחים פתוחים, עיצוב נוף, הייצוג, הערך והמסר, אסטרטגיות בתכנון ובשימור, שטחים פתוחים וניהולם, הפארק והגינה העירונית  ויחסי אוכלוסייה וקרקע. ההתמקדות בקשרים בין תכנון שימור ופיתוח נתמכת בקורסים מעשיים, כדוגמת מערכות מידע גאוגרפיות (GIS), חישה מרחוק ו- 'אוטוקד מפ' ובסדנאות מחקר שדה, הן במרקם בנוי והן בשטחים פתוחים.

מתכונת הוראה זו תואמת צורכי תלמידים למחקר בתואר השני והשלישי המבקשים להתמחות בתכנון הן בהיבט הנופי והן בהיבט הבנוי. היא גם תואמת צורכי שוק עבודה, ביקוש גובר לבוגרים ומוסמכים שהתמחו בתקופת לימודיהם בניתוח הגישות התכנוניות וההשלכות על עיצוב המרחב והתפתחותו. מדובר ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות, מסגרות תכנון במוסדות ממלכתיים ומשרדי ממשלה, משרדים פרטיים הנדרשים ליועץ סביבתי המכיר את המערכת התכנונית, את החוק ואת המגמות המתפתחות בארץ ובעולם.