קנט רפי

ד"ר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 
תחומי מחקר: 
מנחה את תלמידי המחקר:

קורות חיים

(BSc (2000 --  מדעי-החיים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

(2003) MSc -- אקולוגיה ימית, המכון הבין0אוניברסיטאי באילת והאוניברסיטה העברית בירושלים

(2010) PhD -- אקולוגיה מרחבית, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

(2014) -- פוסט-דוקטורט במחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת קיימברידג', אנגליה

פרסומים

Kent R., Holzman R. and Genin A. 2006. Preliminary evidence on group-size dependent feeding success in the damselfish Dasyllus marginatus, Marine Ecology Progress Series, 323: 299-303.

Kent R., Bar-Massada A. and Y. Carmel. 2011. Multiscale analyses of mammal species composition – environment relationship in the contiguous USA. PLoS ONE 6(9): e25440.

Kent R. and Y. Carmel, 2011. Presence-only vs. presence absence data in species composition determinant analyses. Diversity and Distributions 17:474-479.

Kent R. and Y. Carmel, 2011. Evaluation of five clustering algorithms for biodiversity surrogates. Ecological Indicators 11:896-901.

Bar-Massada A., Kent R., Blank L., Perevolotsky A., Hadar L. and Y. Carmel, 2012. Automated segmentation of vegetation structure units in a Mediterranean landscape. International Journal of Remote Sensing 33(2):346-364.

Kerem D., Hadar N., Goffman O., Scheinin A., Kent R., Boisseau O. and U. Schattner, 2012. Update on the Cetacean Fauna of the Mediterranean Levantine Basin. The Open Marine Biology Journal 6:6-27.

Kent R., Levanoni O., Banker E, Pe’er G. and S. Kark. 2013. Boundary detection reveals similar response of bird and butterfly communities to plant-based ecotones. PlosOne 8(3): e58229.

Carmel Y., Kent R., Bar-Massada A., Blank L., Liberzon J., Nezer O., Sapir G., and R. Federman 2013. Trends in ecological research during the last three decades – a systematic review. PlosOne 8(4): e59813.

Federman R., Camel Y., and R. Kent. 2013. Irrigation as an important factor in species distribution models. Basic and Applied Ecology 14(8):651-658.

Kerem, D., R. Kent, M. Roditi-Elasar, O. Goffman, A. Scheinin and P Gol’din. 2014. Early physical maturation of female common bottlenose dolphin Tusiops truncates in the eastern Levantine Basin. Israeli Journal of Ecology and Evolution. Published online doi: 10.1080/15659801.2013.892297.

Bar-Massada A., R. Kent and Y. Carmel. Environmental heterogeneity dictates the location of modeled communities along the niche-neutrality continuum. Proceedings of the Royal Society B. 281(1783).

Kent R., Bar-Massada A., Carmel Y. 2014. Bird and mammal species composition in distinct geographic regions and their relationships with environmental factors across multiple spatial scales. Ecology and Evolution 4(10): 1963-1971.

Kent R., Lindsell J., Vaglio Laurin G., Valentini R. and DA Coomes. 2015. Airborne LiDAR Detects Selectively Logged Tropical Forest Even in an Advanced Stage of Recovery. Remote Sensing 7: 8348-8367. PDF

מחקר

המחקר שלי מתמקד בגורמים מרחביים המשפיעים על תהליכים אקולוגיים. במסגרת זאת אני חוקר מספר תחומים, בין היתר השפעות של הסקאלה המרחבית של הניתוח האקולוגי על הרכב ועושר המינים, בסקאלות מגוונות החל ממטר מרובע וכלה בסקאלה יבשתית. ידוע שהתפוצה של מינים מושפעת ממגוון משתנים סביבתיים, כגון אקלים, טופוגרפיה, שימושי קרקע. במחקר שלי אני עוסק בהשפעות של הסקאלה המרחבית על מידת ההשפעה של משתנים אלו על ההרכב של חברות ומאספי מינים אקולוגיים. במסגרת מחקר זה, למשל מצאנו ששני משתני הסביבה בעלי ההשפעה החזקה ביותר בכל הסקאלות שנמדדו מושפעים ישירות (שימושי קרקע) או בעקיפין (אקלים) על-ידי פעילות אנושית, כלומר יש לצפות שהמשך המדיניות הסביבתית הגלובאלית כפי שהיא מתקיימת כיום תגרור השפעה מאסיבית על הרכבי המינים שייתקיימו החל מרמת השדה הבודד ועד רמת היבשת.

בנוסף, אני עוסק במחקר על גורמים המשפיעים על הרכב של חברות אקולוגיות. מחקר זה כולל מגוון גישות, ביניהן מודלים מכאניסטיים הבודקים את החשיבות היחסית של פרמטרים ומשתנים דטרמיניסטיים וסטוכסטיים, ניתוח של גדמי תפוצה על-ידי שימוש בנתוני אוספים של עופות מקננים באוסטרליה וארה"ב היבשתית; וכלה בניסויים אמפיריים בחברות חיידקים. מחקרים אלו נעשים בשיתופי פעולה מגוונים עם חוקרים מהארץ ומח"ול. 

מחקר נוסף עוסק בהתפשטות מרחבית של מחלת המל-סקו בפרדסי לימונים ברחבי הארץ, בשיתוף עם חוקרי מכון וולקני. אנו בודקים את הגורמים הסביבתיים המשפיעים על סיכויי ההדבקה וההתפשטות של המחלה בתוך ובין פרדסים. העבודה כוללת איסוף נתונים אינטנסיבי בשתי תצורות סקר, אחד בסקאלה של הפרדס השלם, במטרה לאפיין את התנאים המאפשרים מעבר של המחלה בין פרדסים; והשני סקר מפורט של פרדסים נגועים, על מנת לאפיין את ההתפשטות המרחבית של הדבקה בין עצים בודדים. אנו צופים שתנאי סביבה מסויימים, כגון לחות ומשטר רוחות ישמשו ביחד כווקטור הדבקה משמעותי בתוך ובין פרדסים. 

השפעה של נטיעות גדה על תופעות של סחף קרקע והתחתרות ערוצים באזור הלס בצפון הנגב המערבי. במסגרת מחקר זה אנו מנסים לברר את מידת ההשפעה של נטיעות קק"ל לאורך גדות נחלים במרחב הלס בנגב המערבי על תופעת איבוד קרקעות והתחתרות בערוצים סמוכים לשטחים חקלאיים. מהם הגורמים המשפיעים על מידת הסחף, האם העצים מפחיתים את הסיכוי להתחתרות והתקדמות ראש הערוץ, או להיפך? מחקר זה נעשה בשיתוף עם התחנה לחקר הסחף, ועם חוקרים מאוניברסיטת תל-אביב.

אמצעי התקשורת

טלפון/פקס -- 03-5317369

אימייל -- rafikent@gmail.com

אתר פרטי -- www.rafi-kent.weebly.com