גיאוגרפיה פוליטית

ד"ר ניר כהן

 

גיאוגרפיה פוליטית, או בשמה המקוצר 'גיאופוליטיקה', הינה תת-תחום מרכזי בגיאוגרפיה האנושית, שמטרתה לתאר, לנתח, ובמידת הצורך, לבקר את האופנים שבהם ישויות, התנהגויות, תופעות ותהליכים פוליטים פועלים בהקשרים מרחביים שונים. בהגדרתה הרחבה ביותר, הגיאוגרפיה הפוליטית הינה חקר האינטרקציה שבין עוצמה (פוליטית ואחרות) והמרחב שבתוכו אנו חיים ופועלים. נקודת המוצא התיאורטית של גיאוגרפים פוליטים הינה כי שחקנים שונים הינם בעלי עוצמה ואינטרסים שונים, ומתוך כך נגזרת יכולתם הבלתי שוויונית להשפיע על תהליך עיצוב המרחב (ובתמורה להתעצב על פיו).

 

לאור התמורות המשמעותיות שעבר – ועדיין עובר - העולם בעשורים האחרונים, בראש ובראשונה תהליכי עיור מואץ, גלובליזציה כלכלית ותרבותית, הגירה בינלאומית, ופיתוח חסר תקדים של מערכות תקשורת, תחבורה וטכנולוגיה, עוברת גם הגיאוגרפיה הפוליטית שינויים רבים, הן בטווח הנושאים הנחקרים והן בשיטות המחקר (מתודולוגיה) הנבחרות לצורך התמודדות עם נושאים אלה. לצד חקר תופעות גיאופוליטיות קלאסיות המתרחשות ברמת מדינת-הלאום, כגון מאבקי גבולות בין מדינות ריבוניות, מלחמות אזרחים, או דפוסי הצבעה לרשויות המחוקקות או המבצעות, ישנה התעניינות גוברת גם בתופעות ותהליכים המתרחשים במרחבים וקני מידה אחרים. ההשלכות המרחביות של המלחמה ברשתות טרור בינלאומי, מתחים על רקע אתנו-גזעי בין מהגרים וותיקים בשכונות עירוניות של מטרופולינים גלובלים, המאבק סביב הדרתן של נשים ממרחבים ציבוריים, הדיפלומטיה העל-לאומית סביב ניהול משברים סביבתיים והומניטרים חוצי גבולות, כמו גם נסיונות רגולציה של תאגידים רב-לאומיים, הינם רק חלק מהנושאים הנחקרים כיום על ידי גיאוגרפים פוליטים.

במקביל, לצד ניתוחים פרשניים של הפוליטיקה המוסדית 'הקשה', כפי שהיא מצטיירת מנקודת מבטן ההגמונית של ממשלות לאומיות או מקבלי החלטות בכירים בתוכן, ומתבטאת בחוקים, תקנות ומדיניות פוליטית, מציעה היום הגיאוגרפיה הפוליטית דרכי איסוף, ניתוח ופרשנות מידע מגוונים. כך למשל, חקר השיח הפוליטי כפי שהוא מצטייר בערוצי תקשורת, אתנוגרפיה של יחסי כוח בתוך מוסדות מעצבי מדיניות, ניתוח רשתות חברתיות-מרחביות בתהליכי קבלת החלטות, קרטוגרפיה (תהליך יצור מפות) פוליטית, או ניתוח גיאופוליטי פמיניסטי, קרי כזה שלוקח בחשבון את הפרספקטיבה המגדרית הדיפרנציאלית, הן רק חלק משלל המתודולוגיות החדשות שמציעה הגיאוגרפיה הפוליטית לסטודנטים וחוקרים מנוסים כאחד.

 

שיטות אלה ואחרות מחזקות את התפיסה הדומיננטית כיום ולפיה תפקידה של הגיאוגרפיה של הפוליטיקה (או הפוליטיקה של הגיאוגרפיה) הוא בראש ובראשונה לחשוף את חוסר השוויון המובנה ביכולתם של פרטים, קבוצות ומוסדות להשפיע על כינונם של מרחבי חיים שונים – המקומי, האזורי, הלאומי או העולמי, להצביע על הדרכים שבהם רשתות של אינטרסים פוליטים מקבלות ביטוי מרחבי ולאפשר ביטוי ממשי לנרטיבים, פרשנויות ואופני ניתוח מגוונים ככל האפשר של המציאות הגיאוגרפית של כולנו.