כץ יוסי

פרופ'
פרופ' מן המניין וראש הקתדרה ללימודי תולדות הקרן הקימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן
טלפון: 
03-5318192
דוא"ל: 
katzyo1@013.net.il
משרד: 
בנין 213, חדר 306
שעות קבלה: 
יום ראשון 15:00-16:00 (בבניין 508, חדר 010)
תחומי מחקר: 

תחומי התמחות

פרופסור יוסי כץ
 
תפקיד: פרופ' מן המניין וראש הקתדרה ללמודי תולדות הקק"ל ומפעליה
 
דוא"ל: katzyo1@013.net.il
 
טלפון: 03-5318192
 
משרד: בנין 213, חדר 306
 
תחומי מחקר: גיאוגרפיה היסטורית
                   
                    גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית
 
                    גיאוגרפיה והיסטוריה התיישבותית
 
                    גיאוגרפיה תרבותית
 
                    גיאוגרפיה מדינית ועיצוב גבולות
 
 
תחומי התמחות: תהליכי ההתיישבות היהודית בעיר ובכפר בארץ ישראל בעת החדשה
 
                        היסטוריה בת זמננו של ארץ ישראל ומדינת ישראל מההיבטים
                        היישוביים, הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים 
 
                        הציונות ובניין ארץ ישראל
 
                       תולדות הקרן הקיימת לישראל ומפעליה בארץ ישראל ובתפוצה
 
                       רכישת קרקעות והיסטוריה של בעלויות על מקרקעין
 
                      היסטוריה של חוקי המקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל
                     
                      החכירה לדורותיה
                     
                      קיבוצים וקהילות שיתופיות במגזר הכפרי והעירוני בישראל ובעולם
 
                      תהליכים תרבותיים בעיצוב המרחב: בתי קברות צבאיים וכלליים ובתי   
                      תפילה
 
                      רכוש קורבנות השואה בישראל ובעולם
 
                      הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת
                      ההיסטורית בישראל
 
                     קבוצות אתניות במרכז ובמערב קנדה
 
                     קהילות יהודיות בקנדה
 
                    הקהילה ההוטרית בצפון אמריקה

 

 

פרסומים

ספרים
 
1.       כץ י', אהל משה  מאה שנה לשכונה ולבית הכנסת שלה, תרמ"ב תשמ"ב, הוצאת המרכז לאמנות יהודית, ירושלים תשמ"ד.
2.      כץ י', עיר נולדת, סיפורן של תל אביב וארץ ישראל בתקופת העליה השנייה על פי מכתביו של דוד סמילנסקי, הוצאת משרד הביטחון, ירושלים תשמ"א.
3.       כץ י', גאולה תתנו לארץ  חברת גאולה לרכישת קרקעות, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ז.
4.       כץ י', היזמה הפרטית בבניין ארץ-ישראל בתקופת העלייה השנייה, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשמ"ט.
5.       כץ י', ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון, 1947-1940, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ב.
6.       כץ י', תורה ועבודה בבניין הארץ: הקיבוץ הדתי בתקופת המנדט, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשנ"ו.
7.       כץ י', רכוש שנשכח: לגורל רכושם של קרבנות השואה המצוי בישראל, הוצאת יד-ושם, ירושלים תש"ס.
8.       כץ י', מדינה בדרך: התכניות הציוניות לחלוקת ארץ-ישראל ולהקמת מדינה יהודית, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים תש"ס.
9.       כץ י', בחזית הקרקע: קרן קיימת לישראל בטרם מדינה, הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ב.
10.     כץ י', והקרקע לא תימכר לצמיתות: מורשת הקרן הקיימת לישראל והחלת עקרונותיה בחקיקה בישראל, הוצאת הקתדרה לחקר תולדות הקרן הקיימת לישראל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן והמכון לחקר תולדות הקק"ל, רמת גן וירושלים, תשס"ב.
11.     כץ י' , ירושלים – משכונות לעיר חצויה, הוצאת מרכז רננרט לחקר ירושלים, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2003.
12.     כץ י', לעצור את הדחפור: הקמתם של הכלים המוסדיים לשמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 2004.
13.     כץ י', באמונתם יחיו: המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874 - 2005, הוצאת יד טבנקין, 2007.
14.     כץ י', לב ואבן: סיפורה של המצבה בבתי הקברות הצבאים בישראל, 1948-2006, ההוצאה לאור של משרד הביטחון,2007.
15.      כץ י', על חשבון הקרבנות: עיונים חדשים בהסכם השילומים, הפיצויים האישיים והשבת הרכוש בישראל של קורבנות השואה, ההוצאה לאור של משרד הביטחון, 2009.
16.      כץ י', החכירה לדורותיה: תולדות חוזה החכירה של הקרן קימת לישראל ומורשתו,
          1901 – 1961, הוצאת הספרייה הציונית והקתדרה ללימודי תולדות הקק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר אילן (בדפוס).
17.     כץ י' אל האדמה: הכמיהה הציונית לרכישת קרקעות והתיישבות בארץ ישראל (בדפוס).
 
18.     Katz Y., The business of Settlement, Jerusalem and Ramat Gan: Magnes Press and Bar-Ilan University Press, 1994.
19.     Katz Y., The Last Best West: Essays on the Historical Geography of the Canadian Prairie, Jerusalem: Magnes Press, The Hebrew University, 1999 (in conjunction with J.C. Lehr).
20.     Katz Y., Partner to Partition: The Jewish Agency's Partition Plan in the Mandate Era, London: Frank Cass, 1998.
21.     Katz Y., Between Jerusalem and Hebron: Jewish Settlement in the Pre-State Period, Ramat Gan: Bar-IlanUniversity Press, 1998.
22.     Katz Y., The Religious Kibbutz Movement in the Land of Israel, Jerusalem and Ramat Gan: Magnes Press and Bar-IlanUniversity Press, 1999.
23.     Katz Y., The Battle for the Land: The History of the Jewish National Fund Before The Establishment of the State of Israel, Jerusalem: Magnes Press, 2005.
24.     Katz Y., By Their Faith Shall They Live: The Hutterite Colonies in North America 1874 – 2011, Regina (in conjunction with J.C. Lehr) (in Press)
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                    
עריכת ספרים
 
1.       כץ י' (עורך), מחקרים בגאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, קובץ שני, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשנ"א (בשיתוף עם י' בן-אריה וי' קניאל).
2.       כץ י', החברה להתיישבות יהודים (יק"א)  מאה שנות פעילות 1891-1991, הוצאת חוג עמיתי קק"ל באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף עם המכון לחקר תולדות קק"ל, ירושלים תשנ"ה.
 
 
מאמרים בכתבי עת שפיטים ובספרים שפיטים
 
1.       כץ י', "ראשיתה של המושבה כנרת", נופים עיונים בידיעת הארץ, אוניברסיטת תל-אביב, 5 (1977), עמ' 37-49.
2.       כץ י', "השוואה בין המושבה כנרת בראשיתה וחות מגדל", נופים עיונים בידיעת הארץ, 9-10 (1978), עמ' 145-154.
3.       כץ י', "תכניות להקמת 'ערי-גנים' בארץ-ישראל בעשור השני של המאה העשרים", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 12 (תמוז תשל"ט), עמ' 198-200.
4.       כץ י', "אחוזת פוריה – האחוזה הראשונה בארץ-ישראל", אופקים בגאוגרפיה, 4 (תש"ם), עמ' 57-65.
5.       כץ י', "שלבים ברכישת עמק יזרעאל", קרקע כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות, 21-22 (פברואר 1982), עמ' 47-51.
6.       כץ י', "הקמתה וראשיתה של שכונת "הרצליה" – השכונה העברית הראשונה על הכרמל", אופקים בגאוגרפיה, 9 (1983), עמ' 49-57.
7.       כץ י', "נסיונות רכישתה של "שיח מוניס" ערב מלחמת-העולם הראשונה", בין ירקון ואיילון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן (1983), עמ' 139-150.
8.       כץ י', "מחלוקת פנים ציונית על התיישבות יהודית מחוץ לארץ-ישראל: 'פרשת תורכיה' 1912-1911", ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, ג (תשמ"ד), עמ' 265-288.
9.       כץ י', "דיפוזיה של רעיון אורבני: שכונת 'תל-אביב' כמודל לתוכניות להקמת פרברים מודרניים בארץ-ישראל בסוף העשור הראשון של המאה ועד מלחמת העולם ה-1", אופקים בגאוגרפיה, 11-12 (1984), עמ' 108-127.
10.     כץ י', "רכישת קרקעות על ידי יהודים – תגובה", רבעון לכלכלה, 122 (1984), עמ' 315-316.
11.     כץ י', "חברת אחוזת בית 1909-1906, הנחת היסודות להקמתה של תל-אביב", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 33 (אוקטובר 1984), עמ' 161-191.
12.     כץ י', "תכניות ציוניות לרכישת קרקעות בלבנון בראשית המאה העשרים", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 35 (אפריל 1985), עמ' 53-57.
13.     כץ י', "ראשיתה של טבריה החדשה: המאמצים להקמת שכונות יהודיות מחוץ לחומות העיר טבריה בראשיתה של המאה העשרים", מטוב טבריה, המכון לחקר טבריה, 4 (דצמבר 1985), עמ' 23-30.
14.     כץ י', "סיוע הקרן הקיימת להקמת שכונות עירוניות לפני מלחמת העולם הראשונה: פרק בתולדות יחסו של הממסד הציוני להתיישבות העירונית בארץ-ישראל", מחקרים בגאוגרפיה של ארץ-ישראל, החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, 12, ירושלים (תשמ"ו), עמ' 99-108.
15.     כץ י', "תחרות פנים-ציונית על רכישת קרקעות בארץ-ישראל: הקמתה ופעולותיה של "חברה חדשה לקניית ומכירת קרקעות", 1914-1912", הציונות מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות, י"א (1986), עמ' 116-158.
16.     כץ י', "מקומו של ההון הפרטי בהתיישבות החקלאית בתקופת העלייה השנייה", דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 9, ב' 2 (1986), עמ' 95-99.
17.     כץ י', "יזמה "קפיטליסטית לאומית" בפעילות ההתיישבות של ההון הפרטי הציוני בארץ-ישראל בראשית המאה הכ'", היסטוריה יהודית, כרך 2, מס' 1 (אביב תשמ"ז), עמ' 7-20.
18.     כץ י', "ניסיון ההתיישבות בכפר אוריה ערב מלחמת העולם הראשונה", ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, נ"ב, 1 (תשמ"ז), עמ' 45-55.
19.     כץ י', "מפעלם ההתיישבותי של ציוני מוסקבה האמידים: אחוזת מגדל, 1910-1921", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 42 (1987), עמ' 129-152.
20.     כץ י', "כשלונה של שיטה: הפרק האנגלי בתולדות כרכור", י' בן-אריה, י' בן-ארצי וח' גורן (עורכים), מחקרים בגאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים (תשמ"ח), עמ' 118-127.
21.     כץ י', "דיוני ועדת הסוכנות להעברת אוכלוסין 1937-1938 (פרק בהכנות הסוכנות היהודית לביצוע החלוקה)", ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, נ"ג, 2 (1988), עמ' 167-189.
22.     כץ י', "מחירי קרקעות חקלאיות בארץ-ישראל בראשית המאה העשרים ועד למלחמת העולם הראשונה: שונות גיאוגרפית ודינמיקה עיתית", א' ברגלס ומ' פיין (עורכים), עיונים בכלכלה (1986), האגודה הישראלית לכלכלה, ירושלים 1988, עמ' 139-153 (יחד עם ש' נוימן).
23.     כץ י', "שיתוף פעולה בין חברות וארגונים יהודיים ברכישת קרקעות בארץ-ישראל 1900-1914", הציונות מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ-ישראל, אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות, י"ג (1988), עמ' 285-297.
24.     כץ י', "המפנה ביחסם של אוסישקין וחובבי ציון לפיתוח ירושלים ולהקמת האוניברסיטה העברית לפני מלחמת העולם הראשונה", חגית לבסקי (עורכת), ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, מרכז זלמן שז"ר והמרכז לחקר הציונות והיישוב האוניברסיטה העברית, ירושלים (תשמ"ט), עמ' 107-136.
25.     כץ י', "רכישות הקרקע בתל אביב עד למלחמת העולם הראשונה – מגמות, אפיונים והשלכות יישוביות", רות קרק (עורכת), גאולת הקרקע - רעיון ומעשה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשמ"ט), עמ' 165-182.
26.     כץ י', "עובדות היסטוריות ובדיקתן", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 49 (אוקטובר 1989), עמ' 182.
27.     כץ י', "יישובים שניטשו בשרון – המקרה של חפצי-בה: 1930-1906", א' דגני, ד' גרוסמן וא' שמואלי (עורכים), השרון: בין ירקון לכרמל, אוניברסיטת תל-אביב ומשרד הבטחון – ההוצאה לאור, תל-אביב (1990), עמ' 385-395.
28.     כץ י', "כשלון המושבות הוותיקות ומקורותיה הרעיוניים של החוה בסג'רה: גירסתו של האגרונום דב בער ברוצקוס", אופקים בגאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה, 30 (1990), עמ' 81-87.
29.     כץ י', "רכישת הקרקעות בגוש עציון ומדרום לבית-לחם (1940-1948)", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 56 (יוני 1990), עמ' 109-135.
30.     כץ י', "גיבוש הצעת הסוכנות היהודית לגבולות החלוקה, 1938-1937", ציון - רבעון לחקר תולדות ישראל, נ"ו, 4 (תשנ"א), עמ' 402-439.
31.     כץ י', "כושר הנשיאה וקצב הקליטה של ארץ-ישראל מראשית ההתיישבות היהודית החדשה עד הקמת המדינה – הבחינה הגיאוגרפית", ארץ-ישראל - מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, כ"ב (תשנ"א), עמ' 206-227 (יחד עם ש' רייכמן וי' פז).
32.     כץ י', "מאפיינים מרכזיים בהקמתן של שכונות חברות הבנייה החלוציות בירושלים: משכנות ישראל 1875-1914", י' כץ, י' בן-אריה וי' קניאל (עורכים), מחקרים בגאוגרפיה היסטורית יישובית של ארץ-ישראל, קובץ שני, יד יצחק בן-צבי, ירושלים (תשנ"א), עמ' 108-132.
33.     כץ י', "פתח דבר", מחקרים בגאוגרפיה היסטורית-יישובית של ארץ-ישראל, יד יצחק בן צבי, ירושלים (1991), עמ' 7-11.
34.     כץ י', "הציונות ואזור ההר בארץ-ישראל (1882-1914)", מחקרי יהודה ושומרון, מכון המחקר, מכללת יהודה ושומרון, (1991), עמ' 185-201.
35.     כץ י', "ההתיישבות החקלאית היהודית בקנדה בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20", יהדות זמננו, שנתון לעיון ומחקר, 7 (תשנ"ב), עמ' 283-310.
36.     כץ י', "מפעל האחוזות בארץ-ישראל, 1908-1917", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 22 (תשנ"ב), עמ' 119-144.
37.     כץ י', "ראשית פעולתה של הקרן הקיימת בארץ-ישראל", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 63 (ניסן תשנ"ב), עמ' 158-162.
38.     כץ י' ורייכמן ש', "ההתיישבות היהודית בגוש עציון 1970-1967: סוף מעשה במחשבה תחילה?", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 3 (1993), עמ' 144-153.
39.     כץ י', "דגמים של התיישבות כפרית בארץ-ישראל", מחקרים בגאוגרפיה של ארץ-ישראל, יד (תשנ"ד), עמ' 175-185 (יחד עם ד' גרוסמן).
40.     כץ י', "תעודה: עברות שמות המקומות והאתרים בנגב בשנים 1950-1949", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 5 (תשנ"ה), עמ' 615-620.
41.     כץ י', "תרומתה של יק"א למפעל ההתיישבות היהודי בארץ-ישראל בתקופה שעד מלחמת העולם הראשונה", י' כץ (עורך), החברה להתישבות יהודים (יק"א) מאה שנות פעילות, 1891-1991, חוג עמיתי קרן קיימת לישראל, אוניברסיטת בר-אילן, המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל, הקרקע ויישוב הארץ, ירושלים (תשנ"ה), עמ' 62-65.
42.     כץ י', "יצירת הגוש ההתיישבותי הדרומי של הקיבוץ הדתי, 1943-1947: פרק בהיאחזותו של הקיבוץ-הדתי בספר ארץ-ישראל", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 6 (1996), עמ' 202-225.
43.     כץ י', "מקומה של העיר ירושלים במסכת פעולותיו של הממסד הציוני בשלהי תקופת המנדט", ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, סא, 1 (1996), עמ' 67-90.
44.     כץ י', "המפה   –איור או מסמך?", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 82 (טבת תשנ"ז), עמ' 175-180.
45.     כץ י', "'עיר הגנים' – הלכה ומעשה: הדוגמה של ארץ-ישראל בשלהי השלטון העותמאני", ז' ספראי ואחרים (עורכים), חקרי ארץ  מחקרים בהיסטוריה של ארץ-ישראל, מוקדש לפרופסור יהודה פליקס, רמת גן (תשנ"ז), עמ' 343-354.
46.     כץ י', "ההתיישבות הפרטית בעלייה השנייה", י' ברטל ואחרים (עורכים), ספר העלייה השנייה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשנ"ח), כרך 1, עמ' 170-188.
47.     כץ י', "בצלאל יפה: ביוגרפיה", י' ברטל ואחרים (עורכים), ספר העלייה השנייה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשנ"ח), כרך 3, עמ' 148-151.
48.     כץ י', "יצחק לוי: ביוגרפיה", י' ברטל ואחרים (עורכים), ספר העלייה השנייה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשנ"ח), כרך 3, עמ' 241-243.
49.     כץ י', "עקיבא אריה וייס: ביוגרפיה", י' ברטל ואחרים (עורכים), ספר העלייה השנייה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשנ"ח), כרך 3, עמ' 148-151.
50.     כץ י', "מאיר דיזנגוף: ביוגרפיה", י' ברטל ואחרים (עורכים), ספר העלייה השנייה, יד יצחק בן צבי, ירושלים (תשנ"ח), כרך 3, עמ' 138-142.
51.     כץ י', "חובת ההוכחה נותרה – תגובה למאמרו של י' בן-ארצי 'לכבוש את המדינה'", יהדות זמננו ציונות, מדינת ישראל והתפוצות, 11-12 (תשנ"ח), עמ' 39-50.
52.     כץ י', "איתן בדעתו – יוסף וייץ ורעיון הטרנספר", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 8 (1998), עמ' 347-353.
53.     כץ י', "פיקדונות היהודים והשואה – ראשיתה של הפרשה ומשמעותה העכשווית", האומה במה למחשבה לאומית, 132 (קיץ 1998), עמ' 451-455.
54.     כץ י', "ועדת השמות של הקק"ל וקביעת שמות היישובים היהודיים בתקופת המנדט", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 9 (1999), עמ' 280-315.
55.     כץ י', "על מקומה של המושבה כדגם להתיישבות", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 92 (יוני 1999), עמ' 185-187.
56.     כץ י', "חלוקת ארץ-ישראל: הפרספקטיבה ההיסטורית", מפנה במה לענייני חברה, 26 (יולי 1999), עמ' 22-25.
57.     כץ י', "היצירה הספרותית והגיאוגרפיה ההיסטורית: 'תמול שלשום' של עגנון וירושלים במאה ה-י"ט", י' שוורץ, ז' עמר וע' ציפר (עורכים), ירושלים וארץ-ישראל: ספר אריה קינדלר, מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב (תש"ס), עמ' 238-246.
58.     כץ י', "והארץ לא תימכר לצמיתות: עקרון הקרקע הלאומית בהליך החקיקה ובחוק הישראלי", קרקע כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות, 48 (אדר א' תש"ס), עמ' 46-79.
59.     כץ י', "מטרה סנטה לתוריזם – המחקר הגאוגרפי-היסטורי של התיירות ומקומו בחקר ארץ-ישראל", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 91 (ספטמבר 2000), עמ' 113-136 (יחד עם ק' כהן-הטב).
60.     כץ י', "התיירות בארץ-ישראל בתקופת המנדט: פרוגרמות לקידום הענף ביוזמת הממסד הציוני בשנות הארבעים, עד קום המדינה", עיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, 10 (2000), עמ' 298-316.
61.     כץ י', "הציונות ושיווקה של ארץ-ישראל: מדריכי התיירים הציוניים בתקופת המנדט הבריטי", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, 97 (תשרי תשס"א), עמ' 85-116.
62.     כץ י', "הקיבוץ הדתי וראשית היאחזותו בעמק בית שאן", אופקים בגאוגרפיה, הוצאת אוניברסיטת חיפה, חוברת 63 (תשס"ה), עמ' 57-76.
63.     כץ י', "יזמות יהודית בתעשיה ובמסחר 1900-1917", תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, התקופה העותמאנית, חלק שני, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מוסד ביאליק, ירושלים (תשס"ג), עמ' 309-344.
64.     כץ י', "יחסו של הפועל המזרחי לתוכנית ליישב את חברי השומר הצעיר בגוש עציון לפני הקמת מדינת ישראל", מחקרים בציונות הדתית, [בדפוס].
65.     כץ י', "הציונות ויצירת רכושה הקרקעי בארץ ישראל: רכישות הקרקע של הממסד הציוני הציוני בשנים 1897- 1948 – מדיניות ומעשה", תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה, תקופת המנדט הבריטי, חלק שלישי, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ומוסד ביאליק, ירושלים (תשס"ח), עמ' 300-408.
66.     כץ י', "גאולת קרקעות מסוג חדש: מפעלי רכישות קרקע מיוחדים של 'קרן קיימת לישראל' בשלהי תקופת המנדט ", קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, חוברת 104 (תמוז תשס"ב), עמ' 127-148.
67.     כץ י', "'הפועל המזרחי' וההתיישבות העירונית הדתית: חזון ומעשה בתקופת 'היישוב' ולמן הקמת המדינה", בין מסורת לחידוש – מחקרים ביהדות ציונות ומדינת ישראל, ספר זיכרון ליהושע קניאל, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן (תשס"ה), עמ' 177–198.
68.     כץ י', "הקרן הקיימת וחברת 'הכשרת היישוב' – משיתוף פעולה לדרכים נפרדות", חברה וכלכלה בארץ ישראל בתקופת המנדטעיונים בתקומת ישראל מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון (תשס"ג), עמ' 489-518.
69.     כץ י', "איכות הסביבה בתקנות שכונות ירושלים הראשונות" על אתר, גליון ח-ט (אב תשס"א), עמ' 37-44.
70.     כץ י', "התאמת סביבת המגורים לצורכי האוכלוסיה המזדקנת", חברה ורווחה – רבעון לעבודה סוציאלית, כרך כג, חוברת 3 (אלול תשס"ג – ספטמבר 2003), עמ' 327-344 (בשיתוף עם מ' ביליג).
71.    כץ, י' "קיץ 1906: מועד ייסודה של תל אביב", תל אביב- יפו – מפרבר גנים לעיר עולם, מאה השנים הראשונות, תל אביב (2009).
72. כץ, י' "ירושלים – עיר שחולקה או חוברה לה יחדיו: עמדות הבריטים, האו"ם וההנהגה הציונית בשאלת חלוקתה או אחדותה של ירושלים", ירושלים בתקופת המנדט – העשייה והמורשת, ירושלים (2003), עמ' 133 - 157.
73. כץ, י' "מחקר שאינו מתבסס על מקורות ראשוניים אינו ראוי לתואר 'היסטוריה יישומית'", קרקע, (אפריל 2003), עמ' 116 – 119. (בשיתוף עם ש' שרגא)
74. כץ, י' "הקיבוץ הדתי ועקרונותיו ההתיישבותיים: 1935 – 1948, מאה שנות ציונות דתית – היבטים היסטוריים, כרך ב', רמת גן (תשס"ג), עמ' 167 - 188
 
 
 
 75.     כץ י' "מקומו של המשפט העברי בהליך חקיקתו של 'חוק המקרקעין' תשכ"ט-1969", קרקע, חוברת 53 , (תשס"ב), עמ' 91-134.
76.     כץ י', "חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים", המשפט – כתב עת לענייני משפט - ספר עדי אזר, כרך י"ב, עמ' 345-361
77.     כץ י', "של מי המושבות הגרמניות ? חוק נכסי גרמנים ופיצוי הטמפלרים על רכושם בישראל", עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 17, שדה בוקר, (2007), עמ' 431- 464
78.     כץ י', "אש מתחת לאפר: ניסיונות להתיישבות יהודית בסוריה ובלבנון , ציון ע"א, (תשס"ז), עמ' 473 - 499  (בשיתוף עם יאיר זנטנרייך).
79.     כץ י', "היסטוריה משפטית יישומית: הדוגמה של פקודת הסחר עם האויב 1939", מחקרי משפט, כרך כ"ה, חוברת 1, (2009), עמ' 327 – 350.
80.      כץ, י', "'רווחי שואה": ניהול תביעות הפיצויים האישיים מגרמניה כמקור הכנסה בשנות החמישים והשישים", ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל – היסטוריה, תרבותחברה , (2009), עמ' 137 – 165.
81.   כץ,י' "מעבר ל'קופסה הכחולה': המדור לרכוש יהודי בגולה ומפעלים עסקיים של הקק"ל בעקבות השואה", קתדרה 132, תמוז (תשס"ט), 2009, עמ' 149 - 170.
82.    כץ, י' "לאומית ואקדמיה: המאבק בשנות ה-20 על רישום הבעלות של קרקעות הר הצופים והחכרתן על ידי הקק"ל ל- 999 שנים", קתדרה, כרך 134, (2010), עמ' 25 – 48.
  83.    כץ, י' "מקולקטיביזם לאינדוודואליזם: תמורות במתחם המצבה בבתי הקברות הצבאיים מאז הקמת המדינה", תרבות דמוקרטית2011.
 
84     Katz Y., “Private Initiative in Second Aliyah Settlement”, Studies in Zionism, October 1981, p. 341.
85.     Katz Y., "The Plans and Efforts of the Jews of Winnipeg to PurchaseLand toEstablish an Agricultural Settlement in Palestine before World War One", Canadian Jewish Historical Society JournalVol. 5, No.1 (Spring 1981), pp. 1-16.
86.     Katz Y., “Ideology and Urban Development: Zionism and the Origins of Tel Aviv, 1906-1914”, Journal of Historical Geography, Vol. 12 (1986), pp. 402-424..
88.     Katz Y., "Zionist Organization and Urban Jewish Colonization in Palestine Prior to World War One", Jewish Social Studies, No.49 (1987), pp. 293-302.
89.     Katz Y., "Zionist Political Action in Turkey, 1882-1914: The Plan for JewishSettlement in the Young Turks Era", International Journal of Turkish Studies, Vol. 4, No.1 (1987), pp. 115-135.
90.     Katz Y., "Private Zionist Initiative and the Settlement Enterprise in Eretz-Israel in the Early 1900s: Nationalist Capitalism of Private Capital", The Land that Became Israel, Jerusalem: Magnes and Yale Press, 1989, pp. 275-286.
91.     Katz Y., "Agricultural Land Transaction in Palestine 1900-1914: A Quantitative Analysis", Explorations in Economic History, Vol. 27, No.1 (January 1990), pp. 29-44 (in conjunction with S. Neuman).
92.     Katz Y., "Jewish Law and Spatial and Communal Organization", Sacred Spaces and Profane Places-Essays in the Geographics of Judaism, Christianity, and Islam, New York: Greenwood Press, 1991, pp. 3-21.
93.     Katz Y., "Jewish and Mormon Agricultural Settlement in Western Canada: A Comparative Analysis", Canadian Geographer, 35 (1991), pp. 128-142 (in conjunction with J.C. Lehr).
94.     Katz Y., "Historical Geography at the 87th Annual Meeting of the Association of American Geographers", Journal of Historical Geography, Vol. 17, No.4 (1991), pp. 455-456.
95.     Katz Y., "Jewish Agricultural Settlements in Palestine 1882-1914", Jewish Social Studies, Vol. 50, No.1-2 (1992), pp. 63-82.
96.     Katz Y., "Transfer of Population as a Solution to International Disputes", Political Geography, Vol. II, No.1 (1992), pp. 55-72.
97.     Katz Y., "Rural Settlement Patterns in Eretz-Israel", Geografiska Annaler, Vol. 74B, No. 1 (1992), pp. 57-73 (in conjunction with D. Grossman).
98.     Katz Y., "The Political Status of Jerusalem in Historical Context", Shofar - an Interdisciplinary Journal of Jewish Studies, Vol. 11, No.3 (1993), pp. 41-53.
99.     Katz Y., "The Dominance of Nucleation: The Jewish Experience in the Early Phase of Jewish Settlement", Geojournal,Vol. 31, No.4 (1993), pp. 401-407 (in conjunction with D. Grossman).
100.   Katz Y., "Jewish Pioneer Agricultural Settlements in Western Canada", Journal of Cultural Geography, Vol. 14, No.1 (1993), pp. 49-67 (in conjunction with J. Lehr).
101.   Katz Y., "The Palestinian Mountain Region and Zionist Settlement Policy 1882-1948", Middle Eastern Studies, Vol. 30, No. 2 (1994), pp. 304-329.
102.   Katz Y., "The Extension of Ebenezer Howard's Ideas on Urbanization Outside the British Isles: The Example of Palestine", Geojournal - An International Journal for Physical, Biological, Social and Economic Geography, Vol. 34, No. 4 (1994), pp. 467-473.
103.   Katz Y., "Jerusalem in S. Y. Agnon's Yesterday before Yesterday", Writing the City: Literature and the Urban Experience, London-New York: Routledge Press, 1994, pp. 195-220.
104.   Katz Y., "Ethnicity, Institutions and the Cultural Landscapes of the Canadian Prairie West", Canadian Ethnic Studies, Vol. 26, No.2 (1994), pp. 70-87 (in conjunction with J. Lehr).
105.  Katz Y., "Zionist Political and Settlement Activity in The Late Thirties to Change The Royal Commission's Partition Plan: The Case of the BeisanValley”, The Jewish Journal of Sociology, Vol. 36, No.2 (1994), pp. 1-20.
106.     Katz Y., "Religion and Settlement: The Religious Kibbutz Movement and Its Settlement, 1935-1948", Middle Eastern Studies, Vol. 31, No.2 (1995), pp. 253-280.
107.   Katz Y., "The Reemergence of Jerusalem: New Zionist Approaches in Attaining Political Goals, pre-1914", Political Geography, Vol. 14, No.3 (1995), pp. 279-293.
108.   Katz Y., "The Origins and Implementation of the Zionist Conception of State Borders", The Journal of Strategic Studies, Vol. 18, No.2 (June 1995), pp. 146-168 (in conjunction with S. Sandler).
109.   Katz Y., "Settlement Clustering on a Socio-Cultural Basis: the Block Settlement Policy of the Religious Kibbutz Movement", Journal of Rural Studies, Vol. 11, No.2 (1995), pp. 161-171.
110.   Katz Y., "Identity, Nationalism and Place Names: Zionist Efforts to Preserve the Original Local Hebrew Names in Official Publications of the Mandate Government of Palestine", Names, Vol. 43, No.2 (June 1995), pp. 103-118.
111.   Katz Y., "Crown, corporation and church: the role of institutions in the stability of Pioneer settlements in the Canadian West, 1870-1914", Journal of Historical Geography, Vol. 21, No.4 (October 1995), pp. 1-17 (in conjunction with J. Lehr).
112.   Katz Y., "Symbolism and Landscape: The Etzion Bloc in the JudeanMountains", Middle Eastern Studies, Vol. 31, No.4 (October 1995), pp. 730-743 (in conjunction with J. Lehr).
113.  Katz Y., "Women's Quest for Occupational Equality: The Case of Jewish Female Agricultural Workers in Prestate Israel”, Rural History: Economy, Society, CultureVol. 7, No.1 (1996), pp. 33-52 (in conjunction with S. Neuman).
114.   Katz Y., "The Partition of Eretz Israel (Palestine) in Historical Perspective", The Mosaic of Israeli Geography, Ben-GurionUniversity of the Negev Press, 1996, pp. 307-320.
115.   Katz Y., “The Absorptive Capacity of Palestine 1882-1948”, Middle Eastern Studies, Vol.33, No.2 (April 1997), pp. 338-361.
116.   Katz Y., "Status and Rights of the Arab Minority in the Nascent Jewish State", Middle Eastern Studies, Vol.33, No.3 (July 1997), pp. 535-569.
117.   Katz Y., "The Marginal Role of Jerusalem in Zionist Settlement Activity Prior to the Founding of the State of Israel", Middle Eastern Studies, Vol.34, No.3 (July 1998), pp. 121-145.
118.   Katz Y., "The Failure of Jewish Settlement in Western Canada", Land and community: Geography in Jewish Studies, University Press of Maryland, 1998, pp. 389-397.
119.   Katz Y., "Ideas, Ideologies and Human Landscape", Studies in Geography and History in Honor of Yehoshua Ben-Arieh, Jerusalem: Magnes Press, the Hebrew University Jerusalem and the Israel Exploration Society, 1999, pp.33-79 (in conjunction with L. Guelke).
120.   Katz Y., "Mennonite, Jewish and Ukrainian Patterns of Settlement in Manitoba: Expression of Faith in the Landscape", A Sharing of Diversities, Proceedings of the Jewish Mennonite Ukrainian Conference, 'Building Bridges', Canadian Plains Research Center, University of Regina, 1999, pp. 49-62 (in conjunction with J.C. Lehr).
121.   Katz Y., "Zionism and Jerusalem - The Conflict of Priorities: Changes in the Zionist Settlement in The Jerusalem Vicinity 1937-1948", Israel Affairs, Vol 5, No.4 (1999), pp. 120-143.
122.   Katz Y., "Reclaiming the Land: Factors in Naming the Jewish Settlement in Palestine during the Era of the British Mandate", These Are The Names: Studies in Jewish Onomastics, Vol. 2, Ramat Gan: Bar-IlanUniversity Press, 1999, pp. 63-112.
123.   Katz Y., "The attraction of Palestine: Tourism in the years 1850-1948",Journal of Historical Geography, 27, 2 (2001), pp. 166-177 (in conjunction with K. Cohen-Hattab).
124.   Katz Y., “Transfer of Government Ministries to Jerusalem, 1948 – 1949: Continuity or Change in Zionist Attitude to Jerusalem?”, The Journal of Israel History, Vol. 23, No. 2 (2004), pp. 232-259 (in conjunction with Y. Paz).
125.   Katz Y., “Heritage Interpretation and Politics in Kfar Etzion Israel”, International Journal of Heritage Studies, Vol. 9, No. 3 (2003), pp. 215-228 (in conjunction with J.C. Lehr).
126.   Katz Y., Review of the book Yemin Moshe: The Story of Jerusalem Neighbourhood by E.Yaffe (Prager Press), Shofar, Vol.9, No.2 (1991), pp. 78-79.
127.   Katz Y., Review of the book Jaffa, A city of Evolution by R. Kark (Yad Ben-Zvi Press), Geographical Research Forum, Vol.12 (1992), pp. 158-160.
128.   Katz Y., Review of the book Between Redemption and Revival, the Jewish Yishuv of Jerusalem in the Nineteenth Century by J. Halper (San Francisco: Boulder, Oxford: Wesreview Press), Middle Eastern Studies, Vol.29, No.1 (1993), pp. 161-163.
129.   Katz Y., Review of the book Western Jewry and the Zionist project 1914-1933 (Cambridge University Press), Journal of Historical Geography, Vol.24, No.2 (1998), pp. 249-250.
130. Katz Y., "From Cooperative to Renewed Kibbutz: The Case of Kibbutz Galile", Middle Eastern Studies, vol. 45, No.4, July 2009, pp.571 – 592. (in conjunction with M. Hass-Ashkenazi)
131. Katz Y. , ‘Between the Galilee and its Neighboring Isle: Jules Rosenheck and the JCA Settlements in Cyprus, 1897-1928’. Middle Eastern Studies, 45/1 (January 2009), pp. 87-109.(in conjunction with Y. Seltenreich (
 
133 כץ, י' הציונות בסין (Middle Eastern Studies – פורסם באוגוסט 2010)
134. כץ י' ההוטרים (אנגלית פורסם בהודו, רגיסטאן, מאי 2010) (יחד עם ג'וק לר)
135. כץ,י' בתי קברות צבאיים (תרבות דמוקרטית באנגלית) בדפוס)
136. חקיקת חוקי נכי השואה (חוקים) (בדפוס)
137. מעברו של משרד החוץ לירושלים (קתדרה) (בדפוס) (יחד עם אופירה גראוויס)
                                                   (ישראל) (בדפוס) (יחד עם גראוויס)   . תערוכת השממה 138
 
מאמרים בעתונות היומית שנכתבו על ידי יוסי כץ (לא מלא)
 
כותרת המאמר
עיתון
תאריך
עמוד
נושא
קרקעות העם היהודי כולו
הארץ
30.7.96
ב14
קק"ל
עוצמתו של כביש
הארץ
18.9.96
ב2
כביש המנהרות בין ירושלים לגוש עציון
ירושת הממונה על רכוש האויב
הארץ
7.5.97
ב3
הרכוש בישראל של קורבנות השואה
המדינה והירושה
הארץ
18.8.97
ב2
כנ"ל
משרידי המנדט הבריטי
הארץ
30.8.98
 
PIA
המפד"ל לאן?
הצופה
9.11.98
9
פוליטי
השואה וחברות הביטוח
גלובס
6.4.99
51
רכוש קורבנות השואה בחברות הביטוח
חלוקת ארץ ישראל – הפרספקטיבה ההיסטורית
מפנה
יולי 99
22
גבולות
על חשבונות רדומים בישראל
הארץ
1.12.99
ב2
הרכוש בארץ של קורבנות השואה
הפעם אסור למפד"ל לגמגם
הצופה
13.12.99
 
פוליטי
על חשבונות רדומים בישראל
מזכר
טבת תש"ס
9
הרכוש בארץ של קורבנות השואה
תפקיד המפד"ל לנוכח בג"ץ קציר
הצופה
23.3.00
9
פוליטי
גזל קרקעות לטובת מיוחסים
הארץ
28.6.00
 
קק"ל
בן גוריון יתחיל, ברק ימשיך
הארץ
16.7.00
ב2
חלוקת
זכות השיבה ושאלת ההשבה
הארץ
10.8.00
ב2
פוליטי
חברון בירושלים
הארץ
3.1.01
ב2
פוליטי
ממשלה של מחיזירים
הצופה
30.1.01
8
פוליטי
האדמה הזו היא של כולנו
הארץ
21.3.02
ב2
קק"ל
לא היסטוריה רשמית
הארץ
10.4.02
2
שואה
נבואת ההתפוררות שהתנפצה
הארץ
10.4.02
 
פוליטי
של מי הקרקעות
הצופה
20.9.02
5
קק"ל
מעבר לשיקולים מפלגתיים
הארץ
11.11.02
ב2
הרכוש בישראל של קורבנות השואה
החקירה חייבת להימשך
הצופה
13.11.02
9
כנ"ל
אין פיקוח, אין אכיפה
הארץ
15.1.04
2
אקדמיה
איך מחלקים רכוש אבוד
גלובס
20.1.04
2
הרכוש בארץ של קורבנות השואה
לצמצם את נזקי הפינוי
הארץ
1.5.05
ב2
התנתקות
להשיב להם את הקהילה
הארץ
30.8.05
2
התנתקות
יותר מדי דוקטורים
הארץ באינטרנט
15.6.06
 
אקדמיה
באין הנהגה
ידיעות אחרונות
21.8.06
5
פוליטי
יש כסף לניצולים
הארץ
16.4.07
ניצולי שואה
ירושת הממונה על רכוש האויב
הארץ
7.5.07
ב3
 
תודה לך אופקים
השבת – עלון לשבת של ארגון צהר
י"ג אב תשס"ז
4
תלמידי שמניות לערי פיתוח
יש תקווה לעם הזה
השבת – עלון לשבת של ארגון צהר
י"ח אלול התשס"ז
14
חוק הקק"ל
פגיעה במורשת הציונית
מעריב
2.10.07
6
חוק הקק"ל
רפואה גלילית
הארץ
7.10.07
2
בי"ס לרפואה בגליל
האסטרטגיה הערבית
ידיעות אחרונות
 
8
קק"ל
זה בידיים שלכם
מעריב
12.1.10
 
הפרטת המקרקעין
לא להפריד בין דם לדם
הארץ
20.2.10
 
תיקון חוק בתי קברות צבאיים