גיאוגרפיה היסטורית

פרופ' יוסי כץ

 

הגיאוגרפיה ההיסטורית עוסקת בחקר השפעת האדם על עיצוב המרחב בתקופה היסטורית מסוימת. במחלקה לגיאוגרפיה בבר-אילן אנו מתמחים בעיקר בגיאוגרפיה ההיסטורית המודרנית, דהיינו בהשפעת האדם על עיצוב המרחב במאה –מאה ועשרים השנים האחרונות.

הגיאוגרפיה ההיסטורית המודרנית מאמינה כי לא ניתן להבין את המרחב העכשווי ללא חקר וניתוח של הגיאוגרפיה ההיסטורית המודרנית ועל כן אנו מרבים להראות את הקשר שבין הגיאוגרפיה ההיסטורית וההווה.

תחומי המשנה של הגיאוגרפיה ההיסטורית דומים לאלה של הגיאוגרפיה העכשווית. כך ניתן לפגוש את הגיאוגרפיה ההיסטורית העירונית, הכלכלית, הפוליטית, ההתיישבותית ועוד. מורי המחלקה העוסקים בגיאוגרפיה ההיסטורית מתמחים במרבית תחומי המשנה של דיסציפלינה זו. במוקדי המחקר וההוראה בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית במחלקה ניתן למנות את הנושאים הבאים:

  • תהליכי רכישת קרקעות בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ובתקופת השלטון הבריטי
  • התפתחותה של המפה היישובית בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי ובעשורים הראשונים 
  •   להקמת מדינת ישראל
  • התיירות בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט
  • עיצוב גבולות מדינת ישראל
  • תהליכי התיישבות בארץ-ישראל ובעולם
  • השפעתם של ארגונים ומוסדות על עיצוב המרחב
  • התפתחותן של ערים בישראל
  • משפט ומרחב בתקופות היסטוריות
  • שימור אתרים

לגיאוגרפיה ההיסטורית ישנו גם פן שימושי-יישומי. דוגמאות מובהקות לכך הן שימורם של מקומות ואתרי יישוב, ייעוץ בנושאי פיתוח תיירותי המבוסס על שילוב מחקר היסטורי תיירותי ועכשווי, ייעוץ להקמתם של מוזיאונים היסטוריים, ייעוץ לאיתור בעלויות מקרקעין היסטוריות ועוד.

התחום הגיאוגרפי היסטורי פעיל מאד במחלקה. בנוסף למיגוון הקורסים בתחום במסגרת התואר הראשון, ניתן כמובן להתמחות במגמה זו במסגרת התואר השני והן במסגרת התואר השלישי. המגמה מרבה לערוך כנסים, לצאת לסיורים, ולהעניק יחס אישי וחם לתלמידים. בקיצור, בעוד שאחת ההגדרות של הגיאוגרפיה היא "מה שגיאוגרפים עושים", הרי שאחת ההגדרות של הגיאוגרפיה ההיסטורית היא "מה שגיאוגרפים ההיסטוריים עושים וגם נהנים..."