פדולוגיה

פרופ' שרה פריאנטה

 

הקרקע הינה מרכיב חשוב במערכת הכוללת את הליתוספירה, האטמוספירה והביוספירה ותכונותיה משקפות את היחסים בין משתנים אלה במערכת.

אנו פוגשים בקרקע במהלך חיינו: בארגז החול בגן הילדים, בגן הבית ובגן העירוני, בחיק הטבע, בשדה חקלאי, באתרי בניה וכו'. יש הרואים בקרקע סוג של לכלוך מטריד. אבל אם נעמיק לחשוב נוכל להבין כי הקרקע חשובה ביותר לקיום העולם. במבט ראשון, יש וגוש קרקע נראה כמו גולם שלא הופעל עליו נס או כדומם העוטף את המתים. במבט נוסף אנו מבחינים בכך, שהקרקע היא גוף מאורגן, מורכב ומשתנה במרחב ובזמן, מרשתת של  רכיבים ותהליכים פיסיקליים, כימיים וביולוגיים, בו כולנו תלויים. הקרקע היא בעצם מצע הקיום של הצמחים, בעלי החיים והאדם. 

מדע הפדולוגיה (PEDOLOGY) עוסק בלימוד הקרקע כתופעת טבע על פני כדור הארץ: הופעת קרקע, גורמים המשפיעים על היווצרותה, הרכבה הפיסיקלי, הכימי והביולוגי, תכונותיה, תהליכים ויחסים עם הסביבה, מיון קרקעות ותפוצתן.

מחקר פדולוגי יכול להיות מחקר בסיסי העוסק בשאלות "האם? האיך? והלמה?" של תהליכים שונים בקרקע כמו גם מחקר שימושי העוסק בסוגיות סביבתיות כגון, מיפוי ומיון קרקעות או מיפוי, ניטור זיהום בקרקע.  תוצאות מחקרים מהסוג הראשון יכולות להיות מיושמות לפתרון בעיות בחקלאות, ביערנות, בהנדסה, בתכנון עירוני ונופי ועוד.