למנהל התכנון- יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט