משרד החקלאות – הרשות לתכנון – אגף תכנון ופיתוח הכפר

פירוט: 

דרושה סטודנט/ית. לפרטים לחץ כאן