אופיר מזור,עובד במרכז למיפוי ישראל כמומחה ממ"ג

תחומי לימוד: 

עובד במרכז למיפוי ישראל כמומחה ממ"ג

(במקביל עושה תואר שני באונ' תל אביב)