מערכות מידע גאוגרפיות

מר שילה שיף |  פרופ' איתמר לנסקי | ד"ר רוני נהוראי |  ד"ר אלי יצחק

מערכת מידע גיאוגרפי (ממ״ג, GIS) זוהי טכנולוגיית מחשוב מתקדמת, המורכבת מחומרה, תוכנה ובסיס נתונים, בעזרתם ניתן לאחסן, לנתח, לעבד ולהציג מידע מרחבי.
תחום הממ"ג מתפתח מאוד בשנים האחרונות וכיום ממ"ג משמש בתחומים נרחבים של חיינו, כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברת חשמל ותשתיות אחרות, בטחון , תעשיה, מסחר וכמובן מחקר.
הקורסים הניתנים כיום במחלקה בתחום זה אוצרים בתוכם, מלבד הצד העיוני, גם הכשרה וניסיון מעשי. מי שירצה לקנות ידע זה מחוץ לכותלי האוניברסיטה יאלץ להוציא ממון רב.

דפי הסבר בנושא GIS לתלמידי שנה א

מספר קורס קורסי ממ״ג ו/או עם תרגיל בממ״ג הניתנים במחלקה
75373 יסודות מערכות מידע גאוגרפית
75117 מבוא לכרטוגרפיה
75382 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות
75335 נושאים מתקדמים בממ"ג א' (ממ"ג ווקטורי ותלת מימד)
75336 נושאים מתקדמים בממ"ג ב' (ממ"ג ראסטרי וגיאוסטטיסטיקה)
75315 יישומים ב- AUTOCAD MAP, לשימור ופיתוח
75327 היבטים בניהול אגני היקוות 
75697 מערכות מידע גאוגרפיות בהקשרים תכנוניים (הרשמה מוגבלת)
75145 יישומי מחשב בתיעוד ולמידה של מקום
75014 קרטוגרפיה דיגיטאלית בסביבת QGIS
75930 סייבר מרחבי
75931 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספרה  

תוכנות

2 כיתות לימוד ArcGIS 10.2 עם ההרחבות הבאות:
ArcGIS 3D Analyst
ArcGIS Network Analyst
ArcGIS Spatial Analyst

כיתות לימוד QGIS (תכנת קוד פתוח) 
כיתת לימוד AutoDesk Map 3D

כיתות לימוד

תוכנת ArcGIS מותקנת בכיתות הבאות:

בנין כיתה
505 (דהאן) 201 202 204
605 (שטרן) 201
213 (מקסיקו)

חדר סטודנטים במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

מעבדת חישה מרחוק וממ"ג

למפה של הקמפוס

דוגמאות לשימוש ב GIS בארץ

המשרד לבטחון פנים - שימוש בכלי ממ"ג לבחינת יעילות של מצלמות טלויזיה במעגל סגור (הילה מזון בוגרת המחלקה)

מערכת ה GIS לציבור שמובססת על מערכת  מבית היוצר של תוכנת  ARCGIS

מערכת ה GIS לציבור של ממשלת ישראל 

דוגמאות לשימוש ב GIS בעולם

מערכת ה GIS לציבור של עירית ניו-יורק

מערכת ה GIS שמספקת מידע לציבור באיחוד האירופי על איכות מי הרחצה בחופים

עבודה בתחום ה GIS