באה השבת באה המנוחה? סעיף שמירת השבת בחוזה החכירה שבין הקק"ל להתיישבות העובדת - פרופ' יוסי כץ