הסבר על המחלקה לגאוגרפיה וסביבה במסגרת הימים הפתוחים - 2012