שיעור מצולם במסגרת הקורס "אסטרטגיות חדשות בתכנון, שימור ופיתוח" - פרופ' עירית עמית-כהן