סיור לאזור הדרום במסגרת הקורס "מבוא לגאומורפולוגיה" - 2013