ספר חדש של פרופ׳ יוסי כץ

תאריך

ספר זה מהווה המשך לספר באמונתם יחיו: המושבות ההוטריות בצפון אמריקה 1874-2006 שיצא לאור ב- 2007. הספר הנוכחי מתמקד בבחינת חיי היום יום, מעמדן, מקומן ותפקידן של הנשים בקומונות ההוטריות ובתמורות שחלו בכל אלו בהקשרן של הנשים. הספר עומד על המפגש בין מגדר, דת וחיים קומונאליים בקהילה השיתופית-שוויונית הגדולה ביותר כיום בעולם המערבי. חלקו התיעודי  של הספר הנו יומן מסע בקומונות ב- 2011 ובו בין הייתר על התמורות שחלות בקומונות בכלל בשנים האחרונות   

תאריך עדכון אחרון : 03/11/2020