סיור בירושלים במסגרת הקורס "מבוא לגאוגרפיה של ישובים עירוניים" - 2012