סיור במרחב האורבני של תל-אביב במסגרת הקורס "מבוא לגאוגרפיה כלכלית" - 2012