סיור בפארק שרון ובאיגודן במסגרת הקורס "מבוא לאיכות הסביבה" - 2012