ספר חדש לד"ר שלומית פלינט אשרי: Geodesigning Our Future

ד"ר שלומית פלינט אשרי
תאריך
מרצה
ד"ר שלומית פלינט

עקב הלחצים החברתיים והסביבתיים הגוברים, הדרישה לשימושי קרקע עירוניים וכפריים יעילים ובטוחים גדלה באופן ניכר. לפיכך, מתכננים וקובעי מדיניות נקראים לעבוד עם מבני מדיניות וניהול מגוונים, כמו גם עם ארגונים לא ממשלתיים, גורמים עסקיים פרטיים, קבוצות אינטרסים, קבוצות אזרחים מקומיות ואזרחים מן השורה. עליהם להתמודד גם עם אינטרסים טריטוריאליים משתנים ולעיתים מנוגדים בהקשר הלאומי, האזורי או המקומי. פעמים רבות, מקבלי החלטות נוטים להתמקד בנושאים ספציפיים, למשל. תחזיות אקלים, המתעלמות מההשפעות החברתיות-כלכליות והפוליטיות המסובכות הדדית. מתברר שאין 'פתרונות חד-משמעיים' לאזורים וערים בגלל התנאים המקומיים המאוד ספציפיים (מיקום, צפיפות אוכלוסין, משאבים כספיים ואנושיים ואינטרסים של בעלי עניין). יתרה מכך, מדענים ומקבלי החלטות צריכים לתמוך באוטונומיה של הקהילות, שכן האפקטיביות של אסטרטגיית התכנון תלויה בהשתתפות הקהילה. לכן, לקהילות אזוריות ומקומיות חייבת להיות היכולת להבין את ההשפעות המקומיות של פתרונות מועמדים ולשנות אותן לפי הצורך, תוך פיתוח חזון משלהן לעתידן. במונחים של מערכות תכנון היררכיות ותהליכי קבלת החלטות, ניתן לסווג את מבני המדיניות והניהול הללו באופן רחב לגישת התכנון "מלמעלה למטה", בעוד שארגונים לא ממשלתיים, גורמים עסקיים פרטיים, קבוצות אינטרסים מוכוונות נושאים, קבוצות אזרחים מבוססות יישוב ו אזרחים רגילים מהווים את גישת ה"מלמטה למעלה", אם כי הבחנות אלו לרוב אינן מוחלטות. בשני המקרים, על מחזיקי העניין לנהל משא ומתן מאחר שהקונצנזוס הוא חיוני לחוסן ארוך הטווח של תהליך קבלת ההחלטות. ספר זה, לפיכך, מפגיש חוקרים מתחומים שונים כדי לחקור  תרחישי תכנון בישראל.

תאריך עדכון אחרון : 16/05/2024