דרושים סטודנטים לתואר שני במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מנהל המחקר החקלאי, בנושא השקיה אוטונומית בתמרים