הזמנה לסמינר מחקרי-ביה"ס לקיימות-31/5/2023

מצורפת הזמנה לסמינר המחקרי של ביה"ס הרב תחומי לקיימות וסביבה שיתקיים ביום רביעי 31/5 בין השעות 13:45-15:30

בפקולטה למשפטים בנין 306 חדר 200.

תוכנית הסמינר

תאריך עדכון אחרון : 03/05/2023