כנס | הגאוגרפיה העירונית של ישראל | דיור, תחבורה, סביבה: בעיות ופתרונות