ד"ר אורית רותם השתתפה באירוע השקת ביה"ס לקיימות והקדישה את הרצאת הטד שלה לקשר שבין: קיימות, תחבורה ושוויוניות.