מכרז פומבי 108274 - מרכז.ת בכיר.ה (חוקר.ת שריפות ומטאורולוגיה חקלאית)