הזמנה לשיח ופורום מומחים בזום-בנושא השלכות הרפורמות על הגנת הסביבה-5/3/2023