ספרו החדש של פרופ' יוסף כץ: התרומה שלא סופרה: שלמה זלמן שוקן ופועלו בקרן קיימת לישראל, 1922 – 1947