פרופ' סטיב ברנר מהמחלקה לגיאוגרפיה וסביבה התראיין על בולענים