קול קורא בעניין מלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים האדמה והים

להלן מצורפת הצעה למלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים.

אנא הפיצו המידע לסטודנטים במחלקתכם, וציינו בהודעתכם:

ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר בלבד. למעוניינים להגיש נא לפנות לסיון כהן מרשות המחקר במייל: sivan.cohen1@biu.ac.il

מועד ההגשה לרשות המחקר הנו עד לתאריך 15/09/2022 בשעה 08:00.

 

תאריך עדכון אחרון : 07/09/2022