שלחו לחבר

פרס ע"ש חגית אדיב של איגוד המתכננים לשנת 2022

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה מברכת את המתכננת מריאנה סיגלוב קליין על זכייתה בפרס ע"ש חגית אדיב של איגוד המתכננים לשנת 2022.  מריאנה היא דוקטורנטית במחלקתנו ועבודתה מונחית ע"י ד"ר שלומית פלינט-אשרי ופרופ' מיכאל סופר. הפרס התחרותי ע"ש חגית אדיב ניתן למריאנה על פרויקט מחקר המערב תכנון חברתי עמוק בבית צפאפא.

בית צפאפא חווה שינויים חברתיים, כלכליים, תכנוניים וסביבתיים משמעותיים, ובהם מתחים בין תפיסת עולם כפרית לבין התפתחות עירונית, סמיכות לאזור תעסוקה תלפיות, קונפליקטים הנוגעים לשימושי הקרקע השונים, מתח בין תת-פיתוח המאפיין בבעיות נגישות במרקם כפרי מחד לבין פיתוח אינטנסיבי של תשתיות המאפיין מטרופולין, מדיניות בנייה לגובה על רקע יישום מדיניות רק"ל, העדר הסדר מקרקעין, יישום זוחל של מדיניות עירונית על קרקע פרטית לא רשומה ומתחים בין דוריים. כל אלה דורשים תגובות מתאימות של הפרט ושל החברה, במיוחד לאור תוספת משמעותית של אוכלוסייה ויחידות דיור עד שנת 2040 ומעבר-לכך. הצורך במעורבות ציבורית עמוקה הביאה את נציגי בית צפאפא לשלב כוחות עם נציגי הרשות, סטודנטים ונציגי המינהל הקהילתי לשם תכנון עתיד מבטיח ומקיים לשכונה לשנת 2040.  

 

תאריך עדכון אחרון : 21/06/2022