קול קורא - ויל

שלום רב,

ברצוננו לברך את הפרויקטים שפעלו השנה במסגרת היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל על אף ותחת מגבלות מגפת הקורונה.

פעילותם הברוכה במהלך שנה מאתגרת זו הביאה מזור לרבים במגזרים שונים בחברה הישראלית.

אנו שמחים לפרסם בזאת את הקול קורא לשנת תשפ"ב של היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל.

אנא הפיצו בין כל הסטודנטים וכן הסגל האקדמי והמנהלי במחלקותיכם, ועודדו אותם ליזום ולהגיש בקשתם.

מצ"ב דף מידע.

לתשומת ליבכם, גם פרויקטים שזכו או נדחו בעבר מוזמנים להגיש שוב, או להגיש מיזם חדש.

מועד אחרון להשלמת טופס הבקשה הוא: יום ראשון,  ז' אלול תשפ"א, 15/08/2021.

קישור להגשה מקוונת:

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FE4jYYdbZ0usGY_qqLqPEmsT77QgacpOiPEvZiLNOixUOVFWNjBCS0NOMkU2S0ZKTTlaMjdHSks0TC4u&wdLOR=c5F70CAE3-AC2E-480E-9316-045CFF04D7E1

תאריך עדכון אחרון : 11/08/2021