שלחו לחבר

חברת יוטיליס מחפשת אנאליסט GIS

חברת יוטיליס מחפשת אנליסט מערכות מידע גיאוגרפיות למשרה מלאה מתאים לבעלי תואר ראשון בגיאוגרפיה, או לסטודנטים העומדים לסיים את התואר הראשון בחודשים הקרובים לפרטים נוספים והגשה:

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Futiliscorp.com%2Fcareer%2Fgis-analyst-2%2F&data=04%7C01%7CGeog.Dept%40biu.ac.il%7C57d8b189f8524534648e08d8cf675b62%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637487391162236086%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=o6%2Bbi1QSCgvGoFsyu8rQwwiId91cPyNAEtugSGnybRU%3D&reserved=0

תאריך עדכון אחרון : 14/02/2021