דובר גיל

מר
תחומי מחקר: 

מחקר

מידע סביבתי, מידע לגבי סיכון בריאותי והנכונות לשלם עבור הפחתת זיהום אויר: ניתוח העדפות צרכנים