אולפן בתכנון עירוני - אדר' ד"ר שלומית פלינט

  אולפן תכנון השנה חושף את הסטודנטים לאופיו הרב תחומי והאינטגרטיבי של תהליך התכנון באמצעות GeoDesign. 

אולפן תכנון השנה חושף את הסטודנטים לאופיו הרב תחומי והאינטגרטיבי של תהליך התכנון באמצעות GeoDesign. בהנחיית ד"ר שלומית פלינט, ותוך עבודה ישירה מול פרופ' שטייניץ במרכז בהרווארד וד"ר בלאל במעבדה בדבלין, האולפן מתמקד בתכנון שכונות מגורים על היבטיו הרבים והקשר בין היבטים אלה.

בסיומו של האולפן יהיו הסטודנטים מסוגלים להבין את תהליכי התכנון על מרכיביהם השונים, להשתתף השתתפות פעילה בצוותי תכנון ולהובילם. כמו כן ידעו להבין ולהעריך עבודתם של משתתפים אחרים, המיצגים מגוון רחב של מקצועות בתהליך התכנון ולהתמודד עם האילוצים שמקורם באופיו המורכב של התהליך.  האולפן עוסק בנושאים שונים ובהם תהליך התכנון, היבטים דמוגרפיים, רקע סטטוטורי, מערך עירוני, פרוגרמה, עקרונות עיצוב וקונספט תכנוני. ההתמקדות הפרקטית היא בקונספט, הניתוח, המפרט עיצובי, שיתוף והשתתפות התושבים ומקבלי ההחלטות, עיצוב, סימולציה והערכה לפי GeoDesign.   

תאריך עדכון אחרון : 03/11/2020