דרוש בדחיפות סטודנט בוגר החוג לגיאוגרפיה (תואר ראשון או שני )

פירוט: 

דרוש בדחיפות סטודנט בוגר החוג לגיאוגרפיה (תואר ראשון או שני ) בעל ניסיון בהכנת עבודות סמינריוניות על מנת 

ללוות בתשלום בשיעורים פרטיים סטודנט לגיאוגרפיה, לתואר ראשון , שצריך להכין ולהגיש בקרוב סמינריון בגיאוגרפיה בנושא: צמחייה. 

רצויה שליטה טובה בשפה האנגלית.

טלפון להתקשרות :

0556671953