סיור בגליל במסגרת הסדנה "גאוגרפיה חבלית של הגליל" - 2015 (זכויות יוצרים: אופיר מזור)