סיור לגולן במסגרת "סדנה בוולקניזם" - 2015 (זכויות יוצרים: אופיר מזור)