היוזמה להקמת שכונת מיימוניה מסביב לקבר הרמב"ם בטבריה - ד"ר דותן גורן