ההבנייה מחדש של המרחב הכפרי בישראל - פרופ' מיכאל סופר