מגמת שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות בתכנית לגאוגרפיה ולימודי סביבה

להרשמה

מגמת  שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות 

בתכנית גאוגרפיה ולימודי סביבה

ובמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

לימודי המגמה מציעים מגוון כלים להתמחות בנושאים תכנוניים, ערכיים, כלכליים ותרבותיים:

  • שטח פתוח, נוף טבעי ומרקמים בנויים- הכרות, ניתוח ותכנון.
  • תיאוריות ומחקר.
  • כלכלה- פרוגרמות לפיתוח תיירות; כוחות השוק ויחסם לסביבה ולמרקם.
  • משפט- חוקי תכנון, פיקוח- ניטור; תסקירי השפעה על סביבה.
  • חברה, היסטוריה ותרבות- יחס אוכלוסייה לשימור נוף ונכס תרבות, מעורבות ציבורית בתהליך קבלת החלטות; כרונולוגיה והיסטוריה של נוף ונכס.
  • כלים יישומיים- כלים לתכנון (תוכנות מחשב), סקר, תיעוד וסטודיו מתמחה, סטאג' והתמחויות נלוות.

המסלול מורכב ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים ויהיה ניתן לרכזם ליום וחצי בשבוע במשך שנתיים, בהם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר.

  • מגמה ללא תזה: 18 ש"ש (36נ"ז)
  • מגמה עם תזה: 12 ש"ש (24 נ"ז)

המגמה נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי המגמה. כמו כן היא תואמת צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

יצירת קשר: המחלקה לגאוגרפיה וסביבה 03-5318340; Geog.Dept@biu.ac.il

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  ; Israel-studies@biu.ac.il     03-5318350

ד"ר אדר' שלומית פלינט- אשרי , ראש המגמה, shlomit.flint-ashery@biu.ac.il