שלחו לחבר

מגמת שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

להרשמה

מגמת  שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות

תכנית לימודים לתואר שני במחלקה לגאוגרפיה וסביבה

ובמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

לימודי המגמה מציעים מגוון כלים לאוכלוסייה שמבקשת להתמחות בנושאים תכנוניים,ערכיים, כלכליים ותרבותיים.  היבטים ראויים לציון:

  • שטח פתוח, נוף טבעי ומרקמים בנויים- הכרות, ניתוח ותכנון.
  • תיאוריות ומחקר.
  • כלכלה- פרוגרמות לפיתוח תיירות; כוחות השוק ויחסם לסביבה ולמרקם.
  • משפט- חוקי תכנון, פיקוח- ניטור; תסקירי השפעה על סביבה.
  • חברה, היסטוריה ותרבות- יחס אוכלוסייה לשימור נוף ונכס תרבות, מעורבות ציבורית בתהליך קבלת החלטות; כרונולוגיה והיסטוריה של נוף ונכס.
  • כלים יישומיים- כלים לתכנון (תוכנות מחשב), סקר, תיעוד וסטודיו מתמחה, סטאג' והתמחויות נלוות.

המסלול מורכב ממקצועות לימוד שיילמדו בארבעה סמסטרים ויהיה ניתן לרכזם ליום וחצי בשבוע במשך שנתיים, בהם הרצאות; סמינריונים; סיורים וסדנאות מחקר.

  • מסלול ללא תיזה: 18 ש"ש
  • מסלול עם תיזה: 12 ש"ש

המגמה נועדה לסטודנטים שסיימו תואר ראשון ושתחום עיסוקם קשור בנושאי המגמה. כמו כן היא תואמת צרכים של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומשרדים ציבוריים שעובדיהם עוסקים בנושאים אלה.

יצירת קשר: המחלקה לגאוגרפיה וסביבה 03-5318340; Geog.Dept@biu.ac.il

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה  ; Israel-studies@biu.ac.il     03-5318350

ד"ר אדר' שלומית פלינט- אשרי , ראש המגמה, shlomit.flint-ashery@biu.ac.il

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/02/2020