מרואני צעירה

ד"ר
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
שעות קבלה: 
תחומי מחקר: 
מנחה את תלמידי המחקר:

קורות חיים

השכלה

2000 - 2005  -  Ph.D בגיאוגרפיה, אוניברסיטה בר אילן, רמת גן

1974 - 1978  -  M.Sc בתכנון ערים ואזורים, הטכניון, חיפה

1970 - 1974  -  B.Sc בחקלאות (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית, רחובות

 

הוראה

2004 - שוטף  -  המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטה בר אילן, רמת גן

2007 - 2011  -  תכנית הבטיחות בדרכים, החוג המשולב למדעי החברה אוניברסיטה בר אילן, רמת גן

1979 - 2007  -  מסלול אדריכלות נוף, הטכניון, חיפה

 

קורסים

מדיניות סביבתית

תכנון סביבתי

מבוא לתכנון שימושי קרקע

שימור נופים ושטחים פתוחים

יחסי אדם-סביבה

 

קורסים בעבר:

תכנון ובניה - הכנת תסקיר בטיחות (תכנית הבטיחות בדרכים)

הכרת צמחי נוי (טכניון, מסלול אדריכלות נוף)

 

ניסיון מקצועי

2011 - שוטף  -  מתכננת ויועצת סביבתית עצמאית

1984 - 2012  -  מתכננת סביבתית, היחידה האזורית לאיכות הסביבה רמת גן-בני ברק

1974 - 1984  - מתכננת נוף, משרדים פרטיים לאדריכלות נוף

תחומי התמחות

מדיניות סביבתית

תכנון סביבתי ופיזי

שימור נופים ושטחים פתוחים

תרבות, תכנון ונופים – היבטים משולבים

 

 

 

פרסומים

עמית-כהן, ע., אגוזי, ר. מרואני, צ., פרץ, א., גולדשלגר, נ. 2015. פיתוח מודל לניהול אגני משולב בהדגמה על אגן נחל פולג. נקודת ח"ן.

מרואני, צ. 2014. גני הפסגות ברמת-גן כנופי תרבות. אופקים בגאוגרפיה, 86: 64-45.

מרואני, צ. 2014. חלקה של הצמחייה בעיצוב אופיו של הגן הישראלי. בתוך: שנל, י., א. רוזנברג וג. רונן (עורכים), שיקולי קיימות בעיצוב גנים בערים בישראל. חיפה, פרדס הוצאה לאור, עמ' 451-435.

מרואני, צ. 2013. מעיר גנים לרמת גן:  הקמת רמת גן והתפתחותה על רקע תופעת ערי גנים בארץ ישראל. בתוך: נאור, מ. ופ. חורש-רוזן (עורכים), תשעה עשורים ברמת גן. רמת גן, בית אברהם קריניצי, עמ' 18-9.

מרואני, צ. וע. עמית-כהן, 2012. מודלים של תכנון שטחים פתוחים: סקירה השוואתית. אופקים בגאוגרפיה, 78: 153 - 180.

Maruani T. & I. Amit-Cohen, 2013. Marketing landscapes: The use of landscape values in advertisements of development projects. Landscape and Urban Planning 114: 92-101.

Maruani T. & I. Amit-Cohen, 2011. Characteristics of developers and their relations to open space conservation. Land Use Policy.28(4), 887-897.

Maruani, T., 2011. The role of courts in open space conservation: lessons from the Israeli experience. Landscape and Urban Planning 100(4), 364-368.

Maruani T. & I. Amit-Cohen, 2010. Patterns of development and conservation in agricultural lands - the case of the Tel Aviv metropolitan region 1990-2000. Land Use Policy, 27(2): 671-679.

Maruani T. & I. Amit-Cohen, 2009. The effectiveness of the protection of riparian landscapes in Israel. Land Use Policy,  26(4), 911-918.

Maruani, T. & I. Amit-Cohen, 2009. Protection of Riparian Landscapes in Israel. In: Pauling, J.B. (ed.), Natural Resources: Management, Economic Development and Protection. Nova Science Publishers, pp. 135-154.

Maruani, T. & I. Amit-Cohen, 2009. Protection of Riparian Landscapes in Israel. Environmental Research Journal, 3(2-3): 305-324

Maruani T. & I. Amit-Cohen, 2007. Open space planning models: A review of approaches and methods. Landscape and Urban Planning, 81(1-2): 1-13.